הדפסה

רע"ב 6145/11 איגור איזגילוב נ. נציב שירות בתי הסוהר

החלטה בתיק רע"ב 6145/11 בבית המשפט העליון

רע"ב 6145/11

בפני:
כבוד השופט א' רובינשטיין

המבקש:
איגור איזגילוב

נ ג ד

המשיב:
נציב שירות בתי הסוהר

בקשת רשות אסיר

בשם המבקש: עו"ד רונן רבי

החלטה

א. בעיקר נוכח ההשתהות הרבה מאוד בפניה לרשויות ולבית המשפט קמא איני רואה אפשרות להיעתר לבקשה. אכן, ככלל דעתי היא כי יש מקום לגמישות ביציאת אסיר לבר מצוה של בן, אם לא למען האב למצער למען הבן. זאת כמובן במקום שהדבר אפשרי, ועסקינן במועד שמטבעו ידוע מראש כדבעי. במקרה דנא עיינתי בהחלטה קמא וכן בכתב התשובה, ולא מצאתי מקום להתערב בהחלטה. יתכן שהתוצאה יכלה להיות שונה – ואיני נוטע כל מסמרות – אילולא ההשתהות, אך אין הזמן מאפשר הרכב שלושה (כנדרש ברע"ב) בהתחשב במועד בו מוגשת הבקשה ((הגיעתני ב-1520 ביום ה' אחה"צ, לאחר שבית המשפט קמא דן בכך בדחיפות).

ב. רשמתי לפני נכונות הרשות לביקור פתוח של האסיר עם בנו ועם בני משפחה נוספים מקרבה ראשונה מטעמים אנושיים. אציע כי כדי לאפשר צילומי מזכרת באירוע זה יאופשר למבקש ללבוש בביקור בגדים אזרחיים הולמים, תחת בגדי אסיר. אני מאחל לבר המצוה מזל טוב.

ג. כאמור, אין בידי להיעתר לבקשה.

ניתנה היום, כ"ה באב תשע"א (25.8.11).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11061450_T01.doc רח
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il