הדפסה

רע"א 9122/07 חיה ברזילי נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ

החלטה בתיק רע"א 9122/07

בבית המשפט העליון

רע"א 9122/07

בפני:
כבוד השופט ח' מלצר

המבקשת:
חיה ברזילי

נ ג ד

המשיב:
בנק המזרחי המאוחד בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בה"פ 439/06 שניתנה ביום 20.9.07 על ידי כבוד השופטת ר' רונן

בשם המבקשת: עו"ד י' סופר

החלטה

המבקשת הגישה בתאריך 23.3.06 תובענה על דרך של המרצת פתיחה כנגד המשיב. לטענת המבקשת לא מילא המשיב אחר החלטת בית המשפט לפיה נדרש להעביר לידי בא כוחה מסמכים שונים. המשיב טען, כי העביר את כל המסמכים שהיו בידיו. בהחלטה מיום 20.9.07 קבע בית המשפט המחוזי, כי נוכח הצהרת בא כוח המשיב ולאור אופיו הדיוני של ההליך (המרצת פתיחה) והזמן הרב שחלף מעת פתיחתו, יש לקבוע את התיק להוכחות. כנגד החלטה זו הוגשה בתאריך 28.10.07 – רק לקראת סוף התקופה הקצובה לכך בדין - בקשת רשות הערעור שבפניי וכן בקשה לפטור מערבון, שטרם הוכרעה על ידי כב' הרשם. אתמול (שוב ברגע האחרון) הגישה המבקשת גם בקשה כי אורה על דחיית מועד הדיון בתיק, הקבוע למחר, וזאת לאחר שבית המשפט המחוזי הנכבד סירב לבקשת הדחייה.

דין בקשת רשות הערעור להידחות. הליך גילוי ועיון במסמכים לא נועד, על פי טיבו, להוות תחליף לשלב ההוכחות. כאשר טוען בעל דין כי מסמך מסוים אינו בידיו, הרי בדרך כלל, ולמעט במקרים קיצוניים, יש להסתפק בכך לצורך הליך הגילוי והעיון. מקומן של הטענות על הימצאותו של מסמך פלוני בידי בעל הדין ונפקות אי גילויו הינו בשלב ההוכחות (ראו: רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פלץ (לא פורסם, 14.8.05)) וכל טענותיה של המבקשת שמורות לה בהקשר זה. על כן לא מצאתי מקום להתערב בהחלטתו של בית משפט קמא הנכבד.

הבקשה לרשות ערעור נדחית איפוא בלא שהמשיב נדרש להשיב וממילא נדחית גם הבקשה לדחיית הדיון. משלא נתבקשה תשובה – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט' כסלו תשס"ח (19.11.07)

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 07091220_K02.doc על
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il