הדפסה

רע"א 8861/16 פלוני נ. פלוני

החלטה בתיק רע"א 8861/16

בבית המשפט העליון

רע"א 8861/16

לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

המבקש:
פלוני

נ ג ד

המשיבה:
פלונית

הודעה ובקשה מטעם המשיבה

בשם המשיבה: עו"ד שי גרנות

החלטה

המשיבה תגיש תגובתה לבקשה למתן רשות ערעור עד ליום 26.2.2017.

המבקש יגיש תגובתו לבקשה לביטול סיווג התיק כ"חסוי" עד ליום 12.2.2017.

ניתנה היום, ‏ד' בשבט התשע"ז (‏31.1.2017).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16088610_Z02.doc מא
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il