הדפסה

רע"א 8522/02 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ. איברהים...

החלטה בתיק רע"א 8522/02 בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 8522/02

בפני:
כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

המבקשת:
בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. איברהים בולוס

2. עזמי נשאשיבי

3. בולוס גד בע"מ

4. בולוס גד עכו 1964 בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 15.8.02 בבשא 10373/02, 10374/02 ו-9546/02 שניתנה על ידי כבוד השופט רון שפירא

בשם המבקשת: עו"ד יוסף ברינט

החלטה

1. הוחלט שהבקשה מצריכה תשובה.

2. המשיבים יגישן תשובתם לבקשה תוך 15 ימים מיום ההמצאה של החלטה זו.

3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשת.

5. בתשובה תיכלל התייחסות לאשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, י"ג בכסלו תשס"ג (18.11.02).

ש ו פ ט ת

_________________
העתק מתאים למקור 02085220_J01.doc
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שרה ליפשיץ – מזכירה ראשית
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il