הדפסה

רע"א 8228/98 סימה גורנת נ. הועדה המקומית לתכנון וב...

בבית המשפט העליון

רע"א 8228/98

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשים: 1. סימה גורנת
2. ברוך גורנט
3. יוסף מלמלן
4. עזבון המנוחה חיה מלמן ז"ל
5. יהודית שרים
6. אברהם שרים
7. חנה (טל) זלמן

נגד

המשיבות: 1. הועדה המקומית לתכנון ובניה "הדרים"
2. המועצה המקומית רמות השבים
3. מחלקת עבודות ציבוריות (מ.ע.צ.)

הודעה משלימה מטעם המשיבה מס' 3
ובקשה להארכת המועד להגשת תגובה

בשם המשיבה מס' 3: עו"ד לימור פלד

החלטה

לבקשת המשיבה מס' 3, ובהסכמת המבקשים, נדחה הדיון בחודשיים נוספים.

ההודעה המשלימה מטעם המשיבות תוגש עד ליום 1.5.00.

ניתנה היום, י"ב באדר ב' התש"ס (19.3.2000).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98082280.A05/דז/