הדפסה

רע"א 8228/98 סימה גורנת נ. הועדה המקומית לתכנון וב...

בבית המשפט העליון

רע"א 8228/98
בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשים: 1. סימה גורנת
2. ברוך גורנט
3. יוסף מלמן
4. עזבון המנוחה חיה מלמן ז"ל
5. יהודית שרים
6. אברהם שרים
7. חנה (טל) זלמן

נגד

המשיבות: 1. הוועדה המקומית לתכנון ובניה "הדרים"
2. המועצה המקומית רמות השבים
3. מחלקת עבודות ציבוריות (מ.ע.צ.)

הודעה משלימה מטעם המשיבה מס' 3
ובקשה להארכת המועד להגשת תגובה

בשם המשיבה מס' 1: עו"ד יוסי כץ

בשם המשיבה מס' 2: עו"ד אלי וילצ'יק

בשם המשיבה מס' 3: עו"ד לימור פלד

החלטה

המבקשים בבקשת רשות הערעור מתבקשים להגיב לבקשת המשיבות להארכת המועד להגשת עמדתן הסופית.

תגובת המבקשים תוגש בתוך שבעה ימים מעת ההמצאה.

ניתנה היום, ד' באייר התש"ס (9.5.2000).
ה נ ש י א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98082280.A06/דז/