הדפסה

רע"א 8219/16 ערב ערב אילת נ. קופיטי מירי

החלטה בתיק רע"א 8219/16 בבית המשפט העליון

רע"א 8219/16

לפני:
כבוד השופט צ' זילברטל

המבקשים:
1. ערב ערב באילת

2. ראובן זלץ

3. רותם נועם, עו"ד

4. מירב לוי דיאמנט

נ ג ד

המשיב:
מירי קופיטו

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתיק ע"א 62945-03-16 שניתן ביום 20.9.2016 על ידי כב' השופט אריאל ואגו

בשם המבקשים:
המבקש 3 בעצמו

החלטה

בפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, שניתן בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום אשר הכריע בתביעה שהוגשה נגד המבקשים בעילה של פרסום לשון הרע. בקשת רשות הערעור דנא משתרעת על-פני לא פחות מ-100 עמודים ושני קלסרי מוצגים. משכך, ברי כי אין היא עומדת בתנאי תקנה 403(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המחייבים פירוט הנימוקים עליהם נסמכת הבקשה "בצורה תמציתית". זאת גם בשים לב לכך שפסק דינו של בית משפט השלום מחזיק 29 עמודים ופסק דינו של בית המשפט המחוזי מחזיק תשעה עמודים בלבד. הגשת בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" בהיקף האמור אינה אלא שימוש לרעה בהליכי משפט. היא מחייבת את בית המשפט להקצות לבקשה זו משאבים שיפוטיים שאינם עומדים בכל יחס להיקף הסוגיות ולטיב המחלוקות. זאת, לא למותר לציין, על חשבון זמנם של בעלי דין אחרים. יש בכך כדי ליצור עומס מיותר על בית המשפט, שזמנו אינו הפקר והוא מוחזק על-ידו בנאמנות עבור כלל ציבור המתדיינים; ומבחינת המבקש – יש בכך כדי להקשות עד מאוד על בית המשפט לרדת לעומקן של הטענות ולמקדן, ובכך גם גלומה אפשרות של פגיעה במבקש עצמו. זאת ועוד, המבקשים התעלמו במופגן לא רק מהוראות התקנות, אלא גם מפסיקה חוזרת ונשנית של בית משפט זה (לדוגמא ראו: רע"א 1671/15 אלמליח נ' עריית לוד (17.5.2015) והאסמכתאות הנזכרות שם).

במצב דברים זה דין הבקשה להימחק על הסף. לפנים משורת הדין ניתנת למבקשים האפשרות להגיש עד ליום 23.11.2016 בקשת רשות ערעור מתוקנת בהיקף שלא יעלה על 15 עמודים.

ניתנה היום, ‏ט' בחשון התשע"ז (‏10.11.2016).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16082190_L01.doc סח
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il