הדפסה

רע"א 7752/15 פלוני נ. קצין התגמולים

החלטה בתיק רע"א 7752/15

בבית המשפט העליון

רע"א 7752/15

לפני:
כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקש:
פלוני

נ ג ד

המשיב:
קצין התגמולים

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 14.10.2015 בע"ו 43836-02-15 שניתן
על ידי כבוד השופטת ח' וינבאום וולצקי

בשם המבקש: עו"ד ליאור טומשין, עו"ד דוד שוורצבאום,
עו"ד חן לוי

החלטה

הבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה. התשובה לבקשה תוגש עד ליום 5.1.2016. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקש. בתשובה, תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יפעל על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות וכן לשאלה, אם במקרה כזה ניתן לראות בתשובה סיכום טענות בכתב כאמור בתקנה 448 לתקנות. היעדר התייחסות כמוהו כהסכמה. אי הגשת תשובה במועד כמוה כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, ‏ג' בטבת התשע"ו (‏15.12.2015).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15077520_A01.doc עכ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il