הדפסה

רע"א 7032/17 שושנה גלס נ. יבור ארווין

החלטה בתיק רע"א 7032/17
בבית המשפט העליון

רע"א 7032/17

לפני:
כבוד השופט מ' מזוז

המבקשים:
1. שושנה גלס

2. רפאל גלס

נ ג ד

המשיב:
יבור ארווין

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, מיום 27.7.2017, ברע"א 57838-06-17 (ע"י השופטת אביגיל כהן)

בשם המבקשים: עו"ד אבי וינרוט

החלטה

1. הבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה.

2. המשיב יגיש תשובתו עד ליום 25.10.2017. על נוסח התשובה יחולו הוראות תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). היקף התשובה לא יעלה על 5 עמודים.

3. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על-פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות, ולשאלה, האם במקרה כזה ניתן לראות בבקשה ובתשובה סיכומים בכתב.

4. המבקשים יודיעו עד ליום 25.10.2017 עמדתם לגבי האמור בסעיף 3.

5. היעדר התייחסות כמוהו כהסכמה והיעדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על כל הנובע מכך.

ניתנה היום, ו' בתשרי התשע"ח (26.9.2017).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17070320_B01.doc אב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il