הדפסה

רע"א 6913/00 מיניוב אברש נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון
רע"א 6913/00

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופט מ' חשין

המבקש: מיניוב אברש

נגד

המשיבים: 1. מדינת ישראל
2. מזגבו דמקה

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט
המחוזי בחיפה מיום 7.8.2000 בתיק ע"מ 150/00
שניתן על ידי כבוד השופט י' יעקבי-שווילי

תאריך הישיבה: ד' בתמוז התשס"א (25.06.2001)

בשם המבקש: עו"ד אמנון גבעוני

בשם המשיבה מס' 1: עו"ד נורית ישראלי

החלטה

כפי שציין השופט יעקבי-שווילי, מן הראוי הוא שהצדדים ינהלו משא ומתן שמאפשר פתרון הבעיה. למטרה זו אנו דוחים המשך הדיון לחודש ימים. בסיום התקופה תימסר לנו הודעה משלימה מטעם המשיבה מס' 1. על פי תוכנה נחליט על אופן המשך הטיפול בבקשה.

ניתנה היום, ד' בתמוז התשס"א (25.06.2001), בפני באי כוח הצדדים.

ה נ ש י א המשנה לנשיא ש ו פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 00069130.A06 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444