הדפסה

רע"א 689/15 שדרותורס בע"מ נ. חיים אוחנה

החלטה בתיק רע"א 689/15

בבית המשפט העליון

רע"א 689/15

לפני:
כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקשים:
1. שדרותורס בע"מ

2. ציון אוחנונה

נ ג ד

המשיב:
חיים אוחנה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 8.12.2014 בע"א 33873-03-14 על-ידי כבוד סגנית הנשיא ש' דברת וכבוד השופטים א' ואגו ו-י' פרסקי

בשם המבקשים:
עו"ד גלעד נרקיס

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 8.12.2014 (ע"א 33873-03-14, סגנית הנשיא ש' דברת והשופטים א' ואגו ו-י' פרסקי). בפסק דינו קיבל בית המשפט המחוזי את ערעורו של המשיב על פסק דינו של בית משפט השלום בקריית גת מיום 28.1.2014 (ת"א 43077-07-10, השופט י' אקסלרד).

רקע והליכים קודמים

2. המבקש 2 (להלן: המבקש) והמשיב הם אחים אשר ניהלו במשותף את המבקשת 1 (להלן: החברה), משרד נסיעות שעסק במכירה של חבילות נופש בארץ ובחו"ל. בין המבקש והמשיב נערכה חלוקת תפקידים – המשיב היה אמון על ענייניה הכספיים של החברה, בעוד המבקש ניהל את הפן המקצועי-תיירותי שלה. במסגרת חלוקת תפקידים זו, המשיב היה בעל זכות חתימה בלעדית בחשבון הבנק של החברה.

3. במרוצת השנים, נתגלע בין השניים סכסוך שהוביל להפסקת פעילותם המשותפת, כך שהמשיב חדל מניהול החברה, מכר למבקש את חלקו בה ונערכה בין הצדדים התחשבנות סופית. פירוק השיתוף עוגן בהסכם שנכרת בין הצדדים ביום 5.6.2006 (להלן: ההסכם).

4. ביום 25.7.2010 הגיש המבקש לבית משפט השלום תביעה כנגד המשיב. במסגרת התביעה שהגיש טען המבקש כי לאחר שההסכם מומש, וניהול החברה עבר לידיו, הסתבר לו כי המשיב מעל באמונו ונטל לעצמו כספים שלא היה זכאי להם. המבקש פרס בהקשר זה טענות רבות ומגוונות, המתארות לכאורה מסכת ארוכה של העברות כספים שלא כדין לידי המשיב, וכל זאת מבלי שהמבקש ידע על כך – לא בשעת מעשה ולא בעת שחתם על הסכם הפירוק.

5. במסגרת הגנתו טען המשיב, מנגד, כי המבקש מנוע מלתבוע סכומי כסף נוספים החורגים מגבולותיה של ההתחשבנות שנערכה במסגרת ההסכם בין הצדדים אשר איזן באופן סופי את הסיכונים והסיכויים ההדדיים שלהם.

6. בית משפט השלום קיבל את תביעתו של המבקש בחלקה. בעיקרו של דבר, בית משפט השלום קבע כי לא עולה מן ההסכם כוונה לחסום את האפשרות לתבוע סעדים כספיים בגין ניהול לא תקין של כספי החברה על ידי המשיב, ובהמשך לכך, הורה למשיב להעביר למבקש 172,337 שקל, כהחזר בגין הכספים שניטלו על ידיו שלא כדין. המשיב ערער על פסק דין זה לבית המשפט המחוזי.

7. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור לאחר שקבע כי בית משפט השלום שגה באופן שבו פירש את סעיפי ההסכם, היינו בכך שאפשר למבקש לתבוע סעדים כספיים החורגים מגדרו של ההסכם שנכרת בין הצדדים, מבלי שיודיע על ביטולו של ההסכם כולו. על כן, בית המשפט המחוזי הורה על ביטול פסק דינו של בית משפט השלום וחייב את המבקש בהוצאות.

הבקשה לרשות ערעור

8. במרכזה של הבקשה שלפני עומדת הטענה כי בית המשפט המחוזי אימץ פרשנות שגויה להוראותיו של ההסכם בין הצדדים. בעיקרו של דבר, המבקש חזר על עיקרי הטיעונים שהעלה בערכאות הקודמות. בנוסף לכך, הוסיף המבקש כי לא יתכן שתועדף פרשנות המורה כי יש לבטל את החוזה על פני פרשנות המאפשרת לקיימו. כמו כן, נטען כי הפרשנות שאימץ בית המשפט המחוזי גרמה למבקש עיוות דין חמור, בפרט נוכח העובדה כי אין מחלוקת באשר לטיב מעשיו של המשיב עובר לחתימת ההסכם. במישור הכללי יותר, טוען המבקש כי עניינו מעלה שאלות שאינן תחומות לגבולות הסכסוך הקונקרטי שבין הצדדים לתובענה, ובפרט שאלת השימוש בכללי הפרשנות המתאימים לצדדים תמי לב גם ביחס לצד לחוזה שהפר את חובת תום הלב שלו.

דיון והכרעה

9. לאחר שבחנתי את הדברים ועיינתי בבקשה הגעתי לכלל מסקנה כי אין בידי ליתן בה רשות ערעור, וזאת מבלי להידרש לתגובתו של המשיב. כידוע, רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן רק מקום בו מתעוררת שאלה כללית ועקרונית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים או כאשר קיים חשש לעיוות דין חמור אם לא יתערב בית משפט זה (ראו: ר"ע 103/82‏ חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור בע"מ, פ''ד לו(3) 123 (1982)). אינני סבורה שהבקשה שבפני עומדת באמות המידה האמורות להענקת רשות ערעור, וזאת ללא קשר לכך, שהתנהגותו של המשיב, כפי שהיא עולה מפסקי הדין שניתנו, מעוררת ללא ספק הסתייגות.

10. המחלוקת בין הצדדים היא מחלוקת הנוגעת לפרשנותם של סעיפים חוזה קונקרטי, וככזו אינה שאלה עקרונית בעלת משמעות כללית. על כך יש להוסיף, כי מהיבטו של החשש לגרימת עוול למבקש, הרי שאף אם טעה בית המשפט המחוזי – ואינני קובעת כך – ראוי לעמוד על כך שפסק דינו לא שלל את האפשרות להגיש תביעה נגד המשיב, אלא רק ציין כי תביעה כזו צריכה להיות חלק מביטול המערך ההסכמי כולו.

11. לא אוכל לסיים את החלטתי בבקשה מבלי שאביע צער על התמונה המצטיירת באשר להתדרדרותה של מערכת היחסים בין הצדדים, שהם אחים, זה מבשרו של זה. האחים בחרו להקים עסק משותף, שפעל במשך כעשור, וכעת הם נתונים בסכסוך קשה. ההחלטה בבקשה שלפני אינה נותנת מענה מלא למורכבותה של הסיטואציה, וניתן אך לקוות כי פתרונו המלא של הסכסוך יימצא מחוץ לכתליו של בית המשפט.

12. סוף דבר: הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תשובה ובשים לב למכלול נסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏י"ב בניסן התשע"ה (‏1.4.2015).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15006890_A03.doc גמ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il