הדפסה

רע"א 6643/07 פרויס הסגיל והדי ,יו''ר עמותת ביהכנ'ס...

החלטה בתיק רע"א 6643/07 בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 6643/07

בפני:
כבוד הרשם יגאל מרזל

המבקש:
פרויס הסגיל והדי, יו''ר עמותת ביהכנ"ס בני ציון לעולי איראן

נ ג ד

המשיב:
אשר שוב

הוגש הליך

החלטה

משלא שולמה האגרה, וזאת חרף החלטת כב' הרשמת ג' לוין מיום 18.12.07, ימחק ההליך שבכותרת. איני מוצא עילה לדיון מחדש בטענות המבקש לעניין האגרה, בשים לב לדחיית ערעורו שבנדון (בש"א 7562/07).

ניתנה היום, ג' בשבט תשס"ח (10.1.2008).

יגאל מרזל, שופט

ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 07066430_L05.doc טו
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il