הדפסה

רע"א 6548/13 אינפייר בע''מ נ. פוגץ' ובניו בע''מ

החלטה בתיק רע"א 6548/13

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 6548/13 - ב'

לפני:
כבוד הרשם גיא שני

המבקשת:
אינפייר בע''מ

נ ג ד

המשיבה:
פוגץ' ובניו בע''מ

בקשה לפטור מאגרה ועירבון

החלטה

היום (30.10.2013) הובאה לעיוני בקשה לפטור מעירבון, שהוגשה ביום 17.10.2013. יצוין כי בתיק מצויה גם בקשה לפטור מתשלום אגרה, שטרם טופלה.

עיינתי בבקשות ולא ראיתי להיעתר להן, עם זאת סכום הערבון יופחת כמפורט להלן.

כבר בבית המשפט המחוזי – בשבתו כערכאת ערעור ראשונה – עתרה המבקשת לפטור מהפקדת עירבון. בקשתה נדחתה (החלטת כבוד השופט ואגו מיום 24.2.2013), הן לאור סיכויי ההליך הן לאור אי-הוכחת חוסר יכולת לגייס את סכום העירבון שנקבע (15,000 ₪). בסופו של יום העירבון אכן הופקד, ובבקשה שלפניי נטען כי המבקשת הוציאה עד כה סכומים נוספים במסגרת ההליכים המשפטיים. על רקע זה, ולאחר עיון בבקשה שלפניי, לא מצאתי הצדקה מספקת לפטור את המבקשת מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון בהליך בבית משפט זה, שהוא הליך ב"גלגול שלישי" וממילא המשוכה הניצבת לפני המבקשת גבוהה יותר.

יצוין כי בבית המשפט המחוזי, וכן בבית משפט השלום, חויבה המבקשת בהוצאות המשיבים בסך של 15,000 ₪ (בכל ערכאה). זה גם סכום העירבון שנקבע בבית המשפט המחוזי, כאמור. בנסיבות אלה, ובשים לב לטענותיה של המבקשת בדבר מצבה הכלכלי, מצאתי לנכון להפחית את סכום העירבון שנקבע בהליך שבכותרת, ולהעמידו על סך של 15,000 ₪. סכום זה יופקד תוך 21 ימים מעת המצאת החלטה זו, שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה. תוך אותו מועד תשולם גם האגרה הקבועה בדין, שאם לא כן יימחק ההליך ללא הודעה נוספת.

ניתנה היום, כ"ו בחשוון תשע"ד (30.10.2013).

גיא שני, שופט

ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 13065480_D01.doc טו
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il