הדפסה

רע"א 6383/14 DSM IP Assets B.V נ. מפעלי פ.מ.ס מיכו...

החלטה בתיק רע"א 6383/14

בבית המשפט העליון

רע"א 6383/14

לפני:
כבוד השופט א' רובינשטיין

המבקשת:
DSM IP Assets B.V

נ ג ד

המשיבה:
מפעלי פ.מ.ס מיכון בע"מ

בקשת רשות ערעור מיום 23.9.14 על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטת י' שיצר) מיום 12.8.14 בעש"א 34039-01-14

בשם המבקשת: עו"ד ד' גילת; עו"ד ח' בן-דורי-אלקון;
עו"ד ע' גוזלן

החלטה

א. בקשת רשות ערעור מיום 23.9.14 על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטת י' שיצר) מיום 12.8.14 בעש"א 34039-01-14, בו התקבל חלקית ערעור המשיבים על החלטת הפוסקת בקניין רוחני (י' שושני כספי) מיום 17.10.13; הפוסקת דחתה את התנגדות המשיבים ואישרה את רישומו של פטנט מספר 142789 שעניינו "סיבי פוליאולפין בעלי כיווניות גבוהה" על שם המבקשת.

ב. ביום 25.4.01 הגישה המבקשת בקשת פטנט לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, והבקשה קובלה לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, בהתבסס על פטנט מקביל שניתן בארצות הברית. ביום 9.7.06 הגישו המשיבים התנגדות לפטנט. במהלך דיון בהתנגדות שנערך ביום 29.6.11, דחתה הפוסקת את בקשת המשיבים להגיש לבית המשפט שתי בקשות פטנט מקבילות שהגישה המבקשת באירופה, שאחת מהן נדחתה והשניה צומצמה (להלן "התיק האירופי"). ביום 17.10.13 נדחתה ההתנגדות לגופה; נקבע, כי נמצא חידוש בבקשת הפטנט, ועל כן הורתה הפוסקת על רישומו.

ג. ביום 12.8.14 קיבל בית המשפט המחוזי באופן חלקי את ערעור המשיבים על החלטת הפוסקת. נקבע, כי היה על הפוסקת לקבל את בקשת המשיבים להגיש את התיק האירופי "כדי לאפשר הגעה לחקר האמת ולשם עשיית צדק" (ע' 12 להחלטה), ועל כן בוטלו החלטות הפוסקת והתיק הוחזר אליה לשם גביית הראיות החדשות ודיון בהן.

ד. מכאן בקשה זו. נטען, כי שגה בית המשפט המחוזי בקבעו שהיה על הפוסקת לקבל את התיק האירופי לשם בירור הסוגיה, וכי לא היה מקום להשיב את העניין לפוסקת לדיון מחדש. כך, כיון שהבקשה להגשת התיק האירופי התקבלה בשלהי ההליך, ללא תצהיר, וממילא לא היה צורך בתיק האירופי שעה שהפוסקת דנה לגופן של טענות ההתנגדות ועל כן לא היה בתיק האירופי כדי לתרום לבירור הסוגיה.

ה. אין בידי להיעתר לבקשה. כאמור, פסק דינו של בית המשפט המחוזי אינו מסיים את ההליך אלא מחזיר את ההתדיינות לפוסקת, והעניין אף עלול – בלא שאביע דעה כמובן – לשוב להתדיינות בפני ערכאת הערעור בהמשך, תוך שזכויות הצדדים שמורות בגדרי הדין. ככלל, מקרים מעין אלה אינם מצדיקים את התערבותו של בית משפט זה בגלגול שלישי, אשר מקומה – בנסיבות רלבנטיות – בשלב שבו התיק בשל להכרעה סופית; ואיני מוצא בבקשה זו טעם לחרוג מכך (רע"א 8764/04 א.ש. גל חום שוקי פסח בע"מ נ' Franco Belges (2005); רע"א 422/06 חברת התחנה המרכזית החדשה בת"א בע"מ נ' גיטי אהובים (2006); ש' לוין תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד 214-213 (מהדורה שניה, התשס"ח – 2008)). אכן, איני מקל ראש בטרחה ובהוצאות הכרוכות בהליכי ההמשך, אך אין בכך כדי להידרש עתה למבוקש.

ו. לא אוכל איפוא להיעתר לבקשה.

ניתנה היום, ‏כ"ז בתשרי התשע"ה (‏21.10.2014).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 14063830_T01.doc רח
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il