הדפסה

רע"א 6205/99 עיריית אשקלון נ. שגיב סויסה (קטין)

בבית המשפט העליון בירושלים
רע"א 6205/99

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

המבקשת: עיריית אשקלון

נגד

המשיבים: 1. שגיב סויסה (קטין)
2. שושנה סויסה
3. מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה
4. חברת מוסדות חינוך ותרבות והתחדשות שכונת
אשקלון בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת
בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
מיום 1.9.99 בבש"א 50669/99 בת.א.
70/91 שניתנה על-ידי כבוד השופט
צ' הכהן

החלטה

המקרה הוא אכן יוצא דופן אלא שבנסיבות העניין לא מצאתי לנכון להתערב בהחלטת הערכאה הראשונה. מובן שאם הנתבעים או מי מהם ירצה להביא ראיות נוספות לאור הראיות שתובאנה על ידי התביעה, יותר להם הדבר. את התמשכות המשפט עקב מחדלי התביעה בהבאת כל ראיותיה בזמן, ניתן לבטא בהוצאות שיש לשקול הטלתן לטובת הנתבעים, גם אם התובעים יזכו בתביעתם.

הבקשה נדחית ללא הזמנת תשובה ולפיכך ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, ז' בחשוון תש"ס (17.10.99).

ש ו פ ט ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99062050.J01