הדפסה

רע"א 5424/16 טינקו בע"מ נ. הפדרציה הישראלית לתקליט...

החלטה בתיק רע"א 5424/16 בבית המשפט העליון

רע"א 5424/16

לפני:
כבוד השופטת א' חיות

המבקשות:
1. טינקו בע"מ

2. תל אביב הילטון בע"מ

3. ישרוטל בע"מ

4. מלונות פתאל בע"מ

5. סוויס אמריקה בע"מ

6. התאחדות המלונות בישראל

נ ג ד

המשיבה:
הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב מיום 08.06.2016 בתיק ת.א 43838-09-12 שניתנה על ידי כב' השופט ר' כהן

בשם המבקשות: עו"ד כרמית בר-און; עו"ד חיים שטרן
בשם המשיבה: עו"ד איל פרייס; עו"ד הילה שחר טלי

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט ר' כהן) מיום 8.6.2016, בה נדחתה בקשת המבקשות לגילוי מסמכים ספציפיים ועיון בהם.

1. המשיבה (להלן: הפדרציה) היא תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים הפועל לגביית תמלוגים עבור חבריו בגין השמעה פומבית של יצירות מוסיקה באמצעות הענקת רישיונות השמעה. הפדרציה גובה תמלוגים מן המבקשות בגין השמעת יצירות מוסיקה בבתי מלון בניהולן. ביום 24.6.2012 הגישו המבקשות תביעה לבית המשפט המחוזי נגד הפדרציה, בטענה כי הפרה את תנאי הפעילות שנקבעו בעניינה על ידי הממונה על הגבלים עסקיים (להלן: הממונה) בכך שגבתה דמי רישיון השמעה בשיעור בלתי הוגן. המבקשות עתרו להצהיר כי שיעור התמלוגים שעליהן לשלם לפדרציה עבור השמעה פומבית של יצירות מוסיקה מוגנות בתחומן הוא בלתי הוגן וכן עתרו לקבוע מהו שיעור התמלוגים הסביר שעליהן לשלם. הצדדים נטלו חלק בהליך גישור שלא צלח וביום 2.9.2013 נענה בית המשפט המחוזי לבקשת הצדדים לקיים הליכים מקדמיים (להלן: ההליכים המקדמיים). בהחלטתו מיום 19.1.2014 הורה בית המשפט לצדדים להשלים את ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים ספציפיים ועיון בהם, עד ליום 2.2.2014 ובישיבת קדם משפט שנערכה ביום 13.2.2014 מסרו הצדדים הודעה משותפת לפיה ההליכים המקדמיים ובכללם הליך גילוי המסמכים הסתיימו וביקשו לקבוע מועדים להגשת תצהירי עדות. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה, קבע מועדים להגשת תצהירי העדות וכן קבע דיוני הוכחות.

2. ביום 6.9.2015 הגישו המבקשות "בקשה דחופה לדחיית מועדי דיון וגילוי מסמכים" (להלן: בקשת הגילוי הראשונה). המבקשות ציינו בבקשתן כי בשים לב לדרישת השקיפות שמנהיג הממונה ביחס לארגונים לניהול משותף של זכויות יוצרים, הן ביקשו מהפדרציה במסגרת ההליכים המקדמיים להעביר לידיהן "הסכמים, דרישות תשלום, וקבלות עבור תשלום בפועל לשנים 2002-2014 בין המשיבה [הפדרציה] לבין גופים כגון: רשות השידור, ערוצי טלוויזיה שונים [...]". המבקשות טענו כי הפדרציה סירבה להעביר לידיהן את המסמכים האמורים ועל כן הן מתקשות להתכונן לחקירה הנגדית של המצהירים מטעמה. בהחלטתו מיום 1.10.2015 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה בקובעו כי "הליכי גילוי המסמכים הסתיימו ולא ניתן להפנות לבקשות שקדמו לקביעת מועדי ההוכחות המקוריים". המבקשות לא הגישו בקשת רשות ערעור על החלטה זו.

3. ביום 26.5.2016, כעשרה ימים לפני המועד שנקבע לדיון ההוכחות הראשון, הגישו המבקשות לבית המשפט המחוזי "בקשה למתן צו לעיון וגילוי מסמכים ספציפיים" (להלן: בקשת הגילוי השנייה). בבקשה שבו המבקשות וטענו כי בהליכים המקדמיים סירבה הפדרציה להעביר להן מסמכים חיוניים להוכחת תביעתן, ומאחר שבקשת הגילוי הראשונה נדחתה הן הגישו בקשה נוספת לפי תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: התקנות) בה עתרו לגילוי ועיון במסמכים הבאים:

א. מאזנים ודו"חות כספיים מבוקרים מלאים של המשיבה לשנים 2005-2012.
ב. דו"חות המפרטים את התמלוגים וכלל הכספים שגבתה המשיבה מתחנות הרדיו "רשת ג'" ו-"גלגל"צ" בעבור שנים 2005-2012.
ג. דו"חות המפרטים את התמלוגים וכלל הכספים שגבתה המשיבה מאולמי אירועים בשנים 2005-2012.
ד. המסמכים שעל פיהם נקבעו התעריפים בעבור השמעת תקליטים מרפרטואר המשיבה.
ה. כלל הכנסות המשיבה לפי פילוח מגופים ו/או סקטורים שונים לשנים 2005-2012.
ו. עותק מההסכמים שערכה המשיבה עם חברות התעופה והתחבורה בישראל בכל אחת מהשנים 2005-2012, לרבות חברות תעופה מקומיות, פנים ארציות וזרות (להלן: המסמכים שבמחלוקת).

בתשובת המבקשות לתגובת הפדרציה צוין כי בגילוי דעת שפרסם הממונה בנושא גביית מחיר מונופוליסטי מופרז (גילוי דעת 1/14 "האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופולין" (9.4.2014) (להלן: גילוי הדעת)) הוכרו שלושה מבחנים לזיהוי מחיר מופרז (עמוד 11 לגילוי הדעת), וביניהם מבחן שעניינו השוואת מחיר המוצר למחירו בשווקים אחרים (להלן: מבחן ההשוואה). לטענת המבקשות, המסמכים שבמחלוקת דרושים לשם יישומו של מבחן ההשוואה בתביעתן נגד הפדרציה. אשר לעיתוי בו הוגשה בקשת הגילוי השנייה ציינו המבקשות כי בקשתם הוגשה רק בשלב זה נוכח העובדה שגילוי הדעת פורסם לאחר סיום ההליכים המקדמיים וכן משום שרק לאחרונה, כך נטען, הוכרו המבחנים שבגילוי הדעת כרלוונטיים בפסיקתו של בית משפט זה ברע"א 8224/15 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית נ' זילכה (29.3.2016) (להלן: עניין תנובה)). בית המשפט המחוזי קבע כי הצדדים יטענו לעניין בקשת הגילוי השנייה בפתח דיון ההוכחות שהתקיים ביום 7.6.2016.

4. בהחלטתו מיום 8.6.2016 דחה בית המשפט המחוזי את בקשת הגילוי השנייה מן הטעמים הבאים: ראשית, כך נקבע, על פי תקנה 120 לתקנות תנאי למתן צו לגילוי מסמכים הוא פניה לצד שכנגד תוך 30 ימים מיום המצאת כתב ההגנה האחרון, ואילו בענייננו הבקשה הוגשה 11 ימים לפני מועד ההוכחות הראשון. בית המשפט הוסיף וציין בהקשר זה כי בין הצדדים התנהלו הליכים מקדמיים מקיפים ואף ניתנו החלטות בבקשות לגילוי מסמכים, ביום 13.2.2014 הסתיים קדם המשפט והתיק נקבע לשמיעת הוכחות. כמו כן נדחתה בקשת הגילוי הראשונה והנספחים לבקשת הגילוי השנייה נושאים תאריכים קודמים להחלטה בבקשת הגילוי הראשונה. שנית, ובכל הנוגע להסתמכות המבקשות על תקנה 113 לתקנות, קבע בית המשפט כי על פי ההלכה הפסוקה תקנה זו "מופנית לבית המשפט" ואינה מאריכה את מסגרת הזמנים שנקבעה לבעל דין בתקנה 120 לתקנות. עוד נקבע כי תקנה זו אינה מרפאת את העובדה שהצדדים פעלו והגישו תצהירי עדות וחוות דעת מומחים על סמך פלוגתות, תשתית עובדתית ומסמכים שבאו לידי ביטוי בכתבי הטענות וגולו בהליכים מקדמיים, ואילו כעת מועלית טענה חדשה ומתבקשים מסמכים נוספים. שלישית, ובכל הנוגע לשאלה האם המסמכים רלוונטיים להליך, ציין בית המשפט כי המבקשות טענו שחלק מהמסמכים נדרשים על מנת להוכיח "סבסוד צולב", אך מכיוון שטענה זו לא נטענה בכתבי הטענות, לא ניתן להסתמך עליה כבסיס לבקשה לגילוי מסמכים.

5. מכאן הבקשה שלפניי בה שבות המבקשות וטוענות כי תקנה 113 לתקנות נוקטת בלשון "בכל עת" לעניין המועד שבו רשאי בית המשפט ליתן צו המורה לבעל דין לגלות מסמך פלוני ועל כן לא נפל פגם בהגשת הבקשה בשלב זה. עוד טוענות המבקשות כי גילוי הדעת פורסם לאחר סיום ההליכים המקדמיים ולכן לא היה באפשרותן להסתמך עליו, כמו גם על ההחלטה בעניין תנובה, לפני הגשת הבקשה דנן. המבקשות מוסיפות וטוענות כי מכל מקום יש להעדיף את חשיפת האמת על פני שיקולים פרוצדורליים וכי בכתב התביעה שהגישו ובהמשך אף בכתבי בי דין נוספים, ציינו כי בדעתן להוכיח את הטענה בדבר מחיר מופרז תוך שימוש ב"מבחן ההשוואה". המבקשות מדגישות בהקשר זה כי המסמכים שגילוים התבקש רלוונטיים ביותר לבירור ליבת המחלוקת שבין הצדדים ועל כן יש להיעתר לבקשתן.

6. הפדרציה מתנגדת לבקשה, סומכת ידיה על החלטת בית המשפט המחוזי וטוענת כי לא נפלה בה כל טעות ואין להתערב בה. לטענת הפדרציה הבקשה לוקה בשיהוי רב ובלתי מוסבר, בין היתר, בשים לב לעובדה שהמבקשות עצמן הודיעו לבית המשפט המחוזי בקדם משפט שנערך ביום 13.2.2014, כי מבחינתן תם קדם המשפט וכי ניתן לקבוע מועדים להגשת תצהירי עדות ובהינתן עוד כי גילוי הדעת פורסם כבר בחודש אפריל 2014. הפדרציה סבורה כי בקשת הגילוי השנייה אינה אלא ניסיון לעקוף את החלטתו של בית המשפט המחוזי לדחות את בקשת הגילוי הראשונה שעליה לא הוגשה בקשת רשות ערעור. לגישת הפדרציה טענת ה"סבסוד הצולב" אשר בגינה עתרו המבקשות לגלות את המסמכים, לא צוינה בכתבי הטענות, בחוות הדעת או בתצהירים שהוגשו מטעם המבקשות, וגם מטעם זה יש לדחות את הבקשה.

7. דין הבקשה להידחות.

כלל נקוט בידינו הוא כי לערכאה הדיונית נתון שיקול דעת רחב בעניינים דיוניים ובכללם גילוי ועיון במסמכים וכערכאת הערעור איננו נוטים להתערב בהחלטות כגון אלה, למעט במקרים שבהם ההחלטה מנוגדת לדין, גורמת עיוות דין לאחד הצדדים, אינה מתקבלת על הדעת או מתעלמת מנסיבות שהיה מקום להתחשב בהן (רע"א 8147/10 קים לוסטיגמן ייזום ובניה בע"מ נ' בכר, פסקה 21 (22.2.2011); רע"א 5161/13 ש.ב.א מפעלי מתכת בע"מ נ' שפרן, פסקה 14 (19.8.2013); רע"א 1869/15 שמש נ' פארם אפ שיווק (1966) בע"מ, פסקה 6 (14.4.2015)).

לאחר שעיינתי בהחלטת בית המשפט המחוזי, בבקשה ובתגובה לה הגעתי למסקנה כי בדין דחה בית המשפט המחוזי את בקשת הגילוי השנייה. הלכה פסוקה היא כי הליכי גילוי מסמכים אמורים להסתיים בשלב קדם המשפט, במסגרתו ראוי שיתנהל הליך גילוי מוקדם, מקיף וממצה. בהתאם לכך, כל בקשה שניתן להגישה בשלב קדם המשפט צריכה להיות מוגשת בשלב זה, ולא ניתן יהיה להעלותה לאחר סיומו אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין (ראו: תקנה 149(ב) לתקנות; רע"א 4011/16 פלונית נ' בית חולים יוספטל, פסקה 5 (26.7.2016); רע"א 9014/08 עצמון נ' חיפה כימיקלים בע"מ, פסקה 3 (27.1.2009)). המבקשות טענו כי הסיבות שבגינן הגישו את הבקשה לקבל את המסמכים שבמחלוקת רק בשלב זה הן, בין היתר, פרסום גילוי הדעת וכן קבלת ההחלטה בעניין תנובה אשר הפכה לגישתן את האמור בגילוי הדעת ל"הלכה מחייבת". טענה זו דינה להידחות שכן "מבחן ההשוואה" אשר בשמו תובעות המבקשות את המסמכים נזכר כבר בכתב התביעה אשר הוגש בשנת 2012, תוך התייחסות לתמלוגים הנגבים על ידי ארגונים אחרים בתחום זכויות היוצרים או ממלונות בעולם (ראו סעיף 42 לכתב התביעה, מב/2). כמו כן, גילוי הדעת, אליו הפנו המבקשות, פורסם בחודש אפריל 2014, שנתיים טרם הגשת בקשת הגילוי השנייה. זאת ועוד, קשה לומר כי ניתן לראות בעניין תנובה, אשר עסק בגילוי מסמכים לצורך שימוש ב"מבחן הפער", "הלכה מחייבת" לעניין המבחנים שהוזכרו בגילוי הדעת ומכל מקום "מבחן ההשוואה" נזכר בפסיקת בית משפט זה שנים רבות קודם לכן (רע"א 2616/03‏ ישראכרט בע"מ נ' רייס, פ''ד נט(5) 701, 712 (2005); כן ראו: עמ' 16-15 לגילוי הדעת; מיכל (שיצר) גל והילה נבו, "השפעת תורת ההחלטות על עיצוב כללים משפטיים: מחיר בלתי הוגן כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי" משפטים מה 277, 310 (התשע"ו)).

8. אכן, על פי תקנה 113 לתקנות רשאי בית המשפט ליתן צו לגילוי מסמך פלוני "בכל עת", אך כפי שצוין אין בפי המשיבות טעם של ממש המסביר מדוע הוגשה הבקשה בשיהוי כה ניכר, ימים ספורים בלבד טרם תחילת שלב ההוכחות המצוי עתה בעיצומו. לכך יש להוסיף את העובדה כי בקשת הגילוי הראשונה, אשר המבקשת לא הגישה בקשת רשות ערעור על דחייתה, כללה מסמכים דומים למסמכים שגילוים נדרש עתה (ראו מש/1 למול מש/4), מטעמים אלו כולם דין הבקשה להידחות.

בבחינת למעלה מן הצורך אציין כי אין מקום להתערב במסקנתו של בית המשפט קמא גם בכל הנוגע לשאלת הרלוונטיות של המסמכים שבמחלוקת. כפי שנפסק לא אחת, ערכאת הערעור נוטה שלא להתערב בהחלטה המכריעה בטענה להרחבת חזית שכן "בעניין זה נתון יתרון ברור לערכאה הדיונית, הבקיאה בחומר שבתיק" (ראו: רע"א 7818/09 Merck Sharp & Dhome (Israel 1996) Ltd נ' אוחנה, פסקה 2 (11.1.2010); רע"א 7096/11 קומם נ' רוזובסקי, פסקה 7 (28.8.2012)). בית המשפט המחוזי קבע כי טענת ה"סבסוד צולב", אשר על בסיסה דורשות המבקשות את גילוי המסמכים שבמחלוקת, לא נטענה בכתבי הטענות ועל כן אין להסתמך עליה כבסיס לבקשה לגילוי המסמכים. עיון בכתב התביעה שהגישו המבקשות (מב/2) תומך במסקנה זו (ראו למשל סעיפים 30, 60-40 לכתב התביעה).

אשר על כן, הבקשה נדחית.

המבקשות יישאו בהוצאות המשיבה ובשכר טרחת עו"ד בסך 20,000 ש"ח.

ניתנה היום, ‏י"א בתשרי התשע"ז (‏13.10.2016).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16054240_V03.doc אה
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il