הדפסה

רע"א 5302/17 בית החולים נצרת אי.מ.מ.ס נ. פלוני

החלטה בתיק רע"א 5302/17

בבית המשפט העליון

רע"א 5302/17

לפני:
כבוד השופט י' עמית

המבקש:
בית החולים נצרת אי.מ.מ.ס. (האנגלי)

נ ג ד

המשיבה:
פלונית

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 4.6.2017 בת.א 31899-07-15 שניתנה על ידי כבוד השופט ט' ערפאת

בשם המבקש:
עו"ד חיים זליכוב; עו"ד ענבל אטיאס-מזור

בשם המשיבה:
עו"ד איתן האזרחי

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת בת"א 31899-07-15 בגדרה נדחתה בקשת המבקש להגיש חוות דעת רפואית נוספת.

1. בפני בית משפט קמא מתנהלת תביעת המשיבה לפיצויים בגין רשלנות רפואית. התביעה הוגשה במהלך חודש יולי 2015 בצירוף חוות דעת רפואית של מומחה בתחום הנוירוכירורגיה. כתב הגנה וחוות דעת רפואית מטעם המבקש, אף היא של מומחה בנוירוכירורגיה, הוגשו ביום 5.11.2015 וביום 2.8.2016 בהתאמה. לאחר שהועלתה הצעת פשרה על ידי בית המשפט אך הפשרה לא הסתייעה, הגיש המבקש ביום 28.5.2017 בקשה להגשת חוות דעת רפואיות נוספות.

2. בית המשפט המחוזי (כב' השופט ע' טאהא) דחה את הבקשה. נקבע כי המבקש לא צירף תצהיר התומך בטענות המפורטות בבקשה; לא הוסבר הצורך הקונקרטי בהגשת חוות דעת משלימה; לא צוין לאילו מטענות ההגנה אין תמיכה בחוות הדעת של המומחה הנוירוכירורגי והן מחייבות חוות דעת של מומחה ברפואה דחופה; ולא ניתן הסבר מדוע הגשת חוות דעת נוספת מתבקשת רק לאחר שהוגשו תחשיבי נזק וחלפו ארבעה חודשים מאז ניתנה תשובת המשיבה להצעת הפשרה. נקבע כי אמנם חקר האמת הוא מטרה עיקרית בהליך המשפטי, אך הארכת מועד להגשת חוות דעת תביא להתמשכות לא סבירה של ההליכים בתיק. לכן, בהעדר הסברים המניחים את הדעת למחדליו של המבקש, אין מקום להיעתר לבקשתו.

3. מכאן הבקשה שלפניי, בה טען המבקש כי טענות המשיבה נוגעות בעיקרן לטיפול שקיבלה בחדר המיון, וכדי להציג את התמונה הרפואית בשלמותה נדרשות חוות דעת נוספות בתחום הרפואה הדחופה ו/או האורתופדיה. המבקש טען, בין היתר, כי עיכוב ההליכים עד כה נבע גם מטעמים הקשורים במשיבה; מתן ארכה לצורך הגשת חוות דעת לא יפגע בזכויות מהותיות של המשיבה; חקר האמת עדיף על כללי הפרוצדורה; וגם אם ידחה המועד הקבוע להוכחות ויגרם למשיבה נזק, ניתן יהיה לפסוק לזכותה הוצאות.

4. המשיבה סמכה ידיה על החלטת בית משפט המחוזי והוסיפה כי עסקינן בבקשה להארכת מועד להגשת חוות דעת ומשכך יש לדחותה נוכח הוראת סעיף 1(2) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009 (להלן: הצו); כי לא נטען באף שלב שמומחה בתחום הנוירוכירורגיה אינו הרופא המתאים להליך; וכי הבקשה להגשת חוות דעת אורתופדית אף לא הועלתה בפני בית משפט קמא. לשיטתה, לא ניתן הסבר מספק למחדלו של המבקש והוא אינו מצדיק פגיעה בזכותה לנהל הליך הוגן וענייני.

5. אומר בקצרה כי דין הבקשה להידחות.

הלכה פסוקה היא כי לערכאה המבררת שיקול דעת רחב בנושאים דיוניים-ניהוליים, ורק במקרים חריגים תתערב ערכאת הערעור בהחלטות הנוגעות לסדרי דין (רע"א 686/13 עמיעד מערכות מים בע"מ נ' טי אס טי סינרג'י בע"מ, בפסקה 6 (17.3.2013); רע"א 3868/13 ‏לחאם נ' בדוי, בפסקה 7 (11.8.2013)). די בכך כדי לדחות את הבקשה.

[במאמר מוסגר: הטענה המקדמית של המשיבה בדבר תחולת הצו בענייננו, אינה נראית לי. אזכיר כי חוות דעת רפואית היא חלק מכתב הטענות של בעל הדין והגשת חוות דעת משלימה דורשת תיקון של כתב הטענות (ראו, לדוגמה, רע"א 3686/16 פלונית נ' מדינת ישראל - המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (איכילוב), בפסקה 7 (26.7.2016); רע"א 1439/17 פלוני נ' שירותי בריאות כללית (19.4.2017)). מכאן שיש לסווג את הבקשה כבקשה לתיקון כתב טענות ולא כבקשה להארכת מועד, וככזו היא לא נכנסת לגדרי הצו].

6. הגם שכשלעצמי אני סבור כי ניתן לנקוט בגישה ליברלית בנוגע לצירוף חוות דעת רפואית, ובמיוחד משלא התחיל שלב ההוכחות, איני סבור כי ענייננו נופל לאותם מקרים חריגים המצדיקים את התערבותה של ערכאת הערעור. בית משפט קמא, אשר מכיר את התיק ואת השתלשלות ההליכים, איזן בהחלטתו בין האינטרס של חקר האמת לבין הצורך בניהול הליכים באופן יעיל ותוך הקפדה על הכללים הדיוניים (ראו והשוו לרע"א 79/13 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' פלוני (3.2.2013); רע"א 78/14 פלוני נ' רשת עמל 1 בע"מ (‏30.1.2014); רע"א 6015/16 פלונית נ' הרלינג (4.9.2016)). מכל מקום, הסיבה העיקרית בגינה איני רואה להיעתר לבקשה היא שגם בבקשה דנן לא פירט המבקש אילו טענות הגנה לא נתמכות בחוות הדעת של המומחה מטעמו. אמנם בדיון בפני בית משפט קמא נטען כי יש טענות שלא נמצאות בתחום המומחיות של המומחה הנוירוכירורגי, אך בהתחשב בכך שחוות הדעת מטעמה של המשיבה-התובעת נערכה על ידי מומחה מאותו תחום, ובהתחשב בשאר הנימוקים כפי שפורטו בהחלטתו של בית משפט קמא, איני מוצא עילה להתערבות כאמור לעיל.

7. סוף דבר הבקשה נדחית. המבקש ישא בהוצאות המשיבה בסך 3,000 ש"ח.

ניתנה היום, א' באלול התשע"ז (23.8.2017).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17053020_E02.doc שצ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il