הדפסה

רע"א 5045/14 עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נ. ...

החלטה בתיק רע"א 5045/14 בבית המשפט העליון

רע"א 5045/14

לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

המבקשת:
עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. ענת גבאי

2. משה גבאי

בקשה לעיכוב ביצוע ולמתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי (השופטת י' שיצר) מיום 12.6.2014

בשם המבקשת: עו"ד איתן שאולסקי; עו"ד ענבל נבות-אייזנטל

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה, לא מצאתי מקום לעכב ביצוע פסק הדין בשלב זה. מהחלטת סגנית רשם הפטנטים מיום 9.7.2014 (נספח 15 לבקשה) עולה כי עתידים להיקבע מועדים נוספים בפניה לחקירת המומחה לחודשים נובמבר-דצמבר 2014.

2. בהתאם, אני מחליט כדלקמן: המשיבים יתייחסו אך ורק לסוגיה המצומצמת האם יש בסעיף 5 לפסק דינו של בית המשפט המחוזי כדי למנוע מהמבקשת להגיש תגובה וראיות מטעמה לראיות הנוספות של המשיבים. המשיבים יגישו התייחסות כאמור עד ליום 3.9.2014.

3. על נוסח התשובה בסוגיה שהוזכרה בסעיף 2 לעיל יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשת.

5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על-פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, י"א באב התשע"ד (7.8.2014).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 14050450_Z01.doc מא
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il