הדפסה

רע"א 4823/12 אריה שוורץ נ. עו"ד יוסף קמר

פסק-דין בתיק רע"א 4823/12
בבית המשפט העליון

רע"א 4823/12

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט נ' הנדל

כבוד השופט צ' זילברטל

המבקש:
אריה שוורץ

נ ג ד

המשיב:
עו"ד יוסף קמר

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב מיום 14.05.2012 בע"א 14149-05-11 שניתן על ידי כבוד השופטים: י' שנלר, ד"ר ק' ורדי, ר לבהר שרון

תאריך הישיבה:
י"ז בחשון תשע"ד
(21.10.13)

בשם המבקש:
עו"ד אבידן רומנוב; עו"ד דביר אביאל

בשם המשיב:
עו"ד אהוד שטיין

פסק-דין

בהמלצתנו חזר בו המבקש מבקשתו והיא נמחקת.

בא כוח המשיב השאיר לשיקול דעתנו את שאלת ההוצאות, והחלטתנו היא כי לא ייעשה צו להוצאות בערכאה זו.

ניתן היום, י"ז בחשון תשע"ד (21.10.2013).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12048230_W03.doc חכ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il