הדפסה

רע"א 4647/11 רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ נ. התע...

החלטה בתיק רע"א 4647/11

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 4647/11 - א'

בפני:
כבוד הרשמת דנה כהן-לקח

המבקשת:
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

נ ג ד

המשיבה:
התעשיה האוירית לישראל בע"מ

בקשה למתן החלטה

החלטה

ההליך שבכותרת הינו בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 23.5.2011 (כב' השופטת י' שיצר). בהחלטתו האמורה דחה בית-המשפט המחוזי בקשת רשות ערעור על החלטת סגן רשם הפטנטים, אשר דחה בקשה מטעם המבקשת לסילוק על הסף של התנגדות המשיבה לבקשה לרישום פטנט. על ההחלטה האמורה של בית-המשפט המחוזי, הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור לבית-משפט זה. מזכירות בית-המשפט גבתה מהמבקשת אגרה בשיעור של 945 ₪ לפי סעיף 26 לתוספת של תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.

לפניי השגת המבקשת על מזכירות בית-המשפט, בטענה כי היה עליה לגבות אגרת פתיחה בסך 468 ₪ בלבד בהתאם לסעיף 25 לתוספת הנ"ל. ההשגה מעלה שאלה פרשנית בנוגע לשיעור האגרה במצבים בהם מוגשת לבית-המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטה של בית-המשפט המחוזי לדחות בקשת רשות ערעור על החלטה שניתנה בערכאה דיונית. השאלה היא האם במצבים כאמור על מזכירות בית-המשפט העליון לגבות אגרה ששיעורה הוא כשל "בר"ע על החלטת ביניים של בית-המשפט המחוזי" כאמור בסעיף 25 לתוספת הנ"ל; או שמא על המזכירות לגבות אגרה ששיעורה הוא כשל "בר"ע על פסק-דין של בית-משפט מחוזי בערעור" (ההדגשות אינן במקור-ד.כ.ל). יובהר כי התוספת לתקנות בתי משפט (אגרות), התשמ"ח-1987 לא כללה הבחנה בין שתי הקטגוריות הנדונות, ולפיכך השאלה הפרשנית האמורה לא התעוררה במסגרת התקנות הישנות.

המדינה, וכן המשיבה ככל שרצונה בכך, תודענה עמדתן בשאלת שיעור האגרה שיש לחייב בה את המבקשת בהליך שבכותרת. המבקשת תמציא עותק מבקשת רשות הערעור על נספחיה וכן מבקשתה מיום 22.6.2011, לידי פרקליטות המדינה ולידי המשיבה, תוך מתן הודעה על כך לבית-המשפט. המדינה, והמשיבה ככל שרצונה בכך, תגשנה עמדתן בשאלה האמורה תוך 14 ימים מעת המצאה כאמור.

ניתנה היום, כ"ה בסיוון תשע"א (27.6.2011).

דנה כהן-לקח, שופטת

ר ש מ ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11046470_F01.doc כש
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il