הדפסה

רע"א 4508/09 אבשלום ליובין נ. סגיב (חקלאות ומיכון)...

החלטה בתיק רע"א 4508/09 בבית המשפט העליון

רע"א 4508/09

בפני:
כבוד השופט א' גרוניס

המבקש:
אבשלום ליובין

נ ג ד

המשיבים:
סגיב (חקלאות ומיכון) בע"מ
אהוד רוטמן

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בה"פ 125/06 מיום 10.3.09 שניתנה ע"י כב' השופטת ברכה בר-זיו

בשם המבקש: עו"ד רויטל אבידן

החלטה

אין מקום שערכאת הערעור תתערב לעת הזו בהחלטתו של בית המשפט המחוזי לגביה הוגשה בקשת רשות הערעור. בית משפט קמא קבע בהחלטתו כי טענות המבקש דכאן יידונו במסגרת פסק הדין. משמע, הטענות עדיין לא נדחו בשלב הנוכחי. היה והטענות תידחנה בגדרו של פסק הדין והיה ופסק הדין יהא לחובתו של המבקש יוכל הוא להעלות השגותיו במסגרתו של ערעור, אם יוגש.

הבקשה נדחית בלא שהמשיבים נדרשים להשיב.

ניתנה היום, י"ז בסיון התשס"ט (‏9.6.09).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 09045080_S01.doc גק
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il