הדפסה

רע"א 4258/17 מגן מלכה נ. רוני ענבי

החלטה בתיק רע"א 4258/17

בבית המשפט העליון

רע"א 4258/17

לפני:
כבוד השופט נ' סולברג

המבקשים:
1. מלכה מגן

2. גדליה מגן

נ ג ד

המשיבים:
1. רוני ענבי

2. עמרם ענבי

3. יאיר ענבי

4. כונס הנכסים הרשמי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בפש"ר 13095-03-15 מיום 26.4.2017 שניתנה על-ידי השופטת ע' וינברג-נוטוביץ

בשם המבקשים:
עו"ד איל בר לב

החלטה

הבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה.

1. המשיבים יגישו את תשובותיהם עד יום 8.6.2017.

2. על נוסח התשובות יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן – התקנות).

3. התשובות תוגשנה במקביל, הן לבית המשפט, הן במישרין למבקש.

4. בתשובות תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול בהתאם לסמכותו שלפי תקנה 410 לתקנות.
5. העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.
אי-הגשת תשובה במועד כמוה כאי-התייצבות, על הכרוך בכך.

6. לא ראיתי מקום להיעתר לבקשה לעיכוב ההליכים בבית המשפט המחוזי, והיא נדחית.

ניתנה היום, ‏כ"ט באייר התשע"ז (‏25.5.2017).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17042580_O01.doc עב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il