הדפסה

רע"א 4236/01 אלום דן תורג'מן בע"מ נ. כל בו אלומיני...

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 4236/01

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשים: 1. אלום דן תורג'מן בע"מ
2. דני תורג'מן

נגד

המשיבה: כל בו אלומיניום בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 29.4.2001 בתיק בש"א
6849/01 שניתנה על ידי כבוד השופט
ד"ר א' גרוניס

בשם המבקשים: עו"ד יצחק לאלול

בשם המשיבה: עו"ד נורי קונפורטי

החלטה

המשיבה הגישה, בלשכת ההוצאה לפועל, בקשה לביצוע שטר בסך 1,000,000 ש"ח, כנגד המבקשים. המבקשים הגישו התנגדות לבקשה. בית משפט השלום בבת ים (כבוד הרשמת רחל-בת ערקובי) דחתה את ההתנגדות, הן מן הטעם של איחור בהגשתה, והן לגופו של עניין. המבקשים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, ובמסגרתו עתרו לעיכוב ביצוע ההחלטה ולעיכוב הליכי ההוצאה לפועל.

בית המשפט המחוזי (כבוד השופט א' גרוניס) הבהיר, כי כל שיכולים המבקשים להשיג הוא עיכוב ביצוע של פסק הדין, להבדיל מעיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל. לגוף הבקשה, יצא בית המשפט מנקודת הנחה כי ישנם סיכויים לערעור, אולם קבע, כי המבקשים לא הראו כי אם לא יעוכב ביצוע פסק הדין, עלול להיגרם להם נזק בלתי הפיך. "לעניין זה" - כך קבע בית המשפט המחוזי - "הועלתה טענה כללית וחסרת פירוט מספיק".

כנגד החלטה זו מופנית הבקשה שלפנינו. המבקשים סבורים, כי סיכוייהם בערעור גבוהים, כי החלטת בית משפט השלום ניתנה בחוסר סמכות, וכי ביצוע השטר עלול לגרום להם לנזק בלתי הפיך.

דין הבקשה להידחות. הכלל הוא, כי הגשת ערעור - או בקשת רשות ערעור - אינה כרוכה בעיכוב ביצוע פסק הדין נשוא הערעור. במיוחד כך, מקום שהמדובר בעיכוב ביצועו של חיוב כספי. לא נשתכנעתי כי בענייננו נתקיימו הכללים לחריגה מן הכלל הזה. המבקשים טוענים, כי הפעולות שננקטו נגדם במסגרת תיק ההוצאה לפועל, עלולות לגרום להם נזק בלתי הפיך. ואולם, בית משפט זה כבר פסק, כי "הפתח הפתוח לעיכוב הביצוע של פסק-דין כספי בשל הנזק שייגרם לחייב ממימוש נכסים, אף שאינו חסום לחלוטין, צר מן הפתח לעיכוב הביצוע של פסק-דין כספי בשל החשש לחוסר יכולתו של החייב להשיב את כספו במקרה של קבלת הערעור. באופן עקרוני, הצורך לממש נכסים לשם קיום חיוב כספי אינו סיבה מספקת לעיכוב הביצוע". על כן נפסק, כי רק בנסיבות בלתי רגילות, בעלות חומרה מיוחדת, החורגת מן ההכבדה או הנזק הכרוכים בדרך כלל במכירת נכסים - יהיה בית המשפט מוכן לעכב ביצוע של חיוב כספי הכרוך במימוש נכסים (ע"א 6647/98 גנן נ' פקיד שומה תל-אביב 4, פ"ד נג(1) 187). נסיבות כאלה אינן מתקיימות בענייננו.

בסרבו לדחות את ביצוע החלטתו, כתב בית משפט השלום: "לאחר ששקלתי את מצב המבקשים כי [צ"ל: כפי] שבא לידי ביטוי בחקירת המבקש מס' 2, לפיה המבקש מס' 2 פתח חברה חדשה, וממשיך פעילותו בה בהיקפים גדולים מבלי שישלם את חובו שאינו מוכחש למשיבה, אינני מורה על עיכוב ביצוע החלטתי". ואכן, במסגרת ההתנגדות לביצוע השטר, מודים המבקשים כי הם חייבים למשיבה סכום של מאות אלפי שקלים. בתצהירם אין המבקשים מפרטים די הצורך כיצד ייגרם להם נזק שאינו בר-תיקון, אם לא יעוכב הביצוע. יודגש, כי אין טענה כי לא ניתן יהיה לגבות מן המשיבה את הסכומים ששולמו - אם יתקבל הערעור. אשר על כן, לא נפל פגם המצדיק התערבות בהחלטת בית המשפט המחוזי, לפיה המבקשים לא הוכיחו כי אם לא יינתן צו עיכוב ביצוע, עלול להיגרם להם נזק בלתי הפיך.

הבקשה נדחית. המבקשים יישאו בשכר טרחת עורך-הדין של המשיבה, בסכום של 5,000 ש"ח.

ניתנה היום, ט' בטבת תשס"ב (24.12.2001).

ש ו פ ט

_________________
העתק מתאים למקור 01042360.P03 /אמ
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444

בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il