הדפסה

רע"א 4067/15 מיכאל ורטנסקי נ. השופט אורי שוהם, בימ...

החלטה בתיק רע"א 4067/15

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 4067/15

לפני:
כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המבקש:
מיכאל ורטנסקי

נ ג ד

המשיבים:
1. השופט אורי שוהם, בימ"ש עליון

2. השופט אליקים רובינשטיין, בימ"ש עליון

3. השופט צבי זילברטל, בימ"ש עליון

4. הרשמת ליאת בנמלך, בימ"ש העליון

5. השופט חנן מלצר, בימ"ש עליון

6. השופט יצחק עמית, בימ"ש עליון

7. הרשם גיא שני, בימ"ש העליון

8. השופט אשר גרוניס, נשיא בימ"ש עליון בדימוס

9. עו"ד דני בן טובים, לשעבר מנהל מדור בלתי מיוצגים

10. הנהלת בתי המשפט

11. הגב' ציפי ליבני, שרת המשפטים לשעבר

12. השופט ניל הנדל, בימ"ש עליון

13. השופט נועם סולברג בימ"ש עליון

14. השופט סלים ג'ובראן, בימ"ש עליון

15. עדנה ארבל, שופטת בדימוס בימ"ש עליון

16. הנשיאה מרים נאור, בימ"ש עליון

17. נציבות תלונות הציבור על שופטים

18. ד"ר רונית זמיר, ממונה בכירה בנציבות

19. השופטת סיגלית אופק, בימ"ש לענייני משפחה ת"א

20. השופטת לימור רייך, בימ"ש שלום תל אביב

21. השופטת כוכבה לוי בימ"ש שלום תל אביב

22. פרקליטות המדינה

23. השופט יורם דנציגר, בימ"ש עליון

24. השופט עוזי פוגלמן, בימ"ש עליון

25. השופטת תמר סנונית-פורר, בימ"ש משפחה תל אביב

26. הרשמת נלי רוסמן-גליס, בימ"ש משפחה תל אביב

27. הרשמת אירית כהן, בימ"ש מחוזי ירושלים

28. הרשם בדימוס אורי פוני, בימ"ש שלום ירושלים

תגובת המבקש מיום 19.3.2017 להודעה מיום 9.3.2017 על רישום ההליך לדחייה

החלטה

בפתח הדברים ונוכח האמור בתגובה שבכותרת אציין, כי לא מונחת לפניי בקשת פסלות מטעם המבקש. כך או אחרת, האמור בתגובה אינו מקים עילת פסלות כלשהי.

לגופם של דברים: החלטת כב' השופטת ד' ברק-ארז, הדוחה את ערעור המבקש על החלטתי מיום 21.6.2015 בסוגיית האגרה והעירבון, ניתנה עוד ביום 24.9.2015 - לפני כשנה וחצי (בש"א 6279/15). חרף האמור, עד היום לא הפקיד המבקש את העירבון אשר נקבע בהליך. אמנם, בשל תקלה מזכירותית הטיפול בהליך לא קודם משך זמן רב, ואולם מובן כי בכך לא היה כדי לפטור את המבקש מן החובה לעקוב אחר הנעשה בהליך ולהפקיד את העירבון תוך פרק זמן סביר לאחר מתן החלטתה של כב' השופטת ד' ברק-ארז.

מכל מקום, לפנים משורת הדין ובשים לב לעובדה שלאחר מתן החלטת כב' השופטת ד' ברק-ארז לא נקבע מועד חדש להפקדת העירבון, ניתנת למבקש הזדמנות נוספת ואחרונה להפקיד את העירבון עד ליום 2.4.2017. ככל שהעירבון לא יופקד עד למועד האמור, תביא המזכירות את ההליך לפניי לשם דחייתו.

המזכירות מתבקשת להמציא החלטה זו לידי המבקש ללא דיחוי ולעדכן אותו טלפונית בדבר תוכנה, ככל שהדבר אפשרי.

ניתנה היום, ‏כ"ג באדר התשע"ז (‏21.3.2017).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15040670_X06.doc כש
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il