הדפסה

רע"א 382/99 בית-הכנסת " בית-תפילה" לזכר יהודי סלו...

בבית המשפט העליון

רע"א 382/99 - ב'

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המבקשת: בית-הכנסת "בית-תפילה" לזכר יהודי סלוניקי

נגד

המשיב: אליהו לאה

בקשה לפטור מערבון

בשם המבקשת: עו"ד אהרון פאפו

בשם המשיב: עו"ד בן מאור מני

החלטה

בפני בקשה לפטור את המבקשת, "בית-הכנסת בית תפילה לזכר יהודי סלוניקי, עמותה רשומה" מחובת הפקדת ערבון.

בא-כוח המבקשת מנמק את בקשתו בכך שלמעשה המבקשת הינה קהילה קטנה המונה כעשרים וחמישה מתפללים, רובם בני שבעים ומעלה, ניצולי שואה, המתקיימים מקצבאות הביטוח הלאומי.

המשיב מתנגד לבקשה. תשובתו בעיקרה מתייחסת למערכת היחסים בין המתפללים, שהיא נשוא התיק העיקרי. נימוקיו בנוגע לפטור מאגרה וערבון הם בשניים: ראשית, טוען כי הוא מוטרד בהליכים רבים, וכי טרם שולמו לו ההוצאות שנפסקו לטובתו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב (ת.א. 1266/97).

בנוסף טוען המערער, כי התצהיר שהוגש בידי המערערת אינו נתמך במסמכים, כאשר, לטענתו, בחשבון שמנהלת המבקשת מופקדים כספים בסכום של 50,000 ש"ח. המשיב אף הגיש חשבון בנק המראה יתרת זכות של 11,000 ש"ח ומשיכה של 8,369 ש"ח במועד הסמוך להגשת הבקשה לפטור.

המבקשת אכן לא תמכה את התצהיר שהגישה במסמכים כלשהם, ואף לא צרפה תצהירים של מי מחברי העמותה עצמם. על כן, לא נראה כי הרימה את הנטל להוכיח העדר יכולת כלכלית. בנוסף, המבקשת לא שילמה את ההוצאות שהוטלו עליה בבית משפט קמא.

עם זאת, כיוון שההליך מגלה עילה, וכיון שמהתצהיר שהוגש עולה לכאורה כי אכן המבקשת חסרת יכולת כלכלית, אני מאפשרת למבקשת להגיש תצהירים משלימים ולשלם את ההוצאות שהושתו עליה בבית המשפט המחוזי, וזאת עד ליום 19.5.99.

התיק יובא לעיוני ביום 23.5.99. בשל העובדה שהתיק קבוע לדיון, הרי שאם לא יוגשו התצהירים המשלימים, או לא ישולמו ההוצאות כאמור עד לתאריך זה, אתן החלטה על סמך החומר הקיים בתיק.

ניתנה היום, כ"ו באייר תשנ"ט (12.5.99).

מיכל אגמון, שופטת
ר ש מ ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99003820.P05