הדפסה

רע"א 3781/02 רמי גביש נ. רות אלה גביש

החלטה בתיק רע"א 3781/02

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 3781/02

ע"א 3618/02

בפני:
כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

המבקש:
רמי גביש

נ ג ד

המשיבים:
1. רות אלה גביש

2. אברהם גולובנצ'יץ

3. שאול בר נוי

משיב פורמלי:
4. הרב אברהם בן יעקב- דיין

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 24.3.02 בת"א 1184/01 שניתן על ידי כבוד השופטת ש' וסרקרוג

בשם המבקש: עו"ד קרלוס קנכט

החלטה

1. בין הצדדים, בעל ואישה, הוסכם, לאחר מתן גט, על בוררות מסוג זבל"א בנוגע לחלוקת רכוש. משלא היתה הסכמה בין הבוררים מטעם הצדדים, נתמנה – בהתאם להסכם בין הצדדים - בורר שלישי כבורר מכריע.

2. הבעל הגיש בקשה לפסול את הבורר מטעם האישה, וכן להורות על פסילת הבורר השלישי ועל ביטול הבוררות. בית המשפט סילק על הסף את בקשת הבעל בקובעו כי הליך הבוררות תקף, הבורר המכריע מונה כדין ומשכך אין צורך להידרש לבקשת פסילת הבורר מטעם האישה.

על כך בקשת רשות הערעור שבפנינו.

3. מתוך החומר עולה כי בינתיים נתן הבורר המכריע את פסקו והבעל הגיש בקשה לביטול פסק הבוררות, לבית המשפט המחוזי.

4. לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש, לרבות בקשה להגשת הודעה מטעם הבעל והתגובה לה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

אשר לשאלות שהוכרעו על ידי בית המשפט קמא, אין בבקשה כדי להעמיד עילה לתת רשות ערעור עליהן. גם לגופו של עניין לא מצאתי כי יצאה שגגה מלפני בית המשפט בקביעותיו, לפיהם, הליך הבוררות תקף, הבורר המכריע מונה כדין ואין צורך להידרש לבקשת פסילת הבורר מטעם האישה. יצוין כי, הבעל לא השיג על עצם מינויו של הבורר המכריע, שהתמנה על פי ההסכם.

למבקש שמורות כל הטענות שניתן לטעון כנגד פסק הבורר ואלה תעמודנה לדיון בפני בית המשפט המחוזי בבקשה לביטולו של הפסק.

5. אני מוצאת להעיר כי באותו עניין הוגשה על ידי הבורר מטעם הבעל, תביעה שכנגד ובמסגרתה מספר בקשות. התביעה נמחקה על הסף ועל כך הוגש ערעור (ע"א 3618/02). ערה אני לכך כי כב' הרשם קבע כי יש לאחד את הדיון בערעור ובבקשת רשות הערעור, אולם לאחר שעיינתי בשני התיקים ולאור התוצאה אליה אני מגיעה בבקשת רשות הערעור, אין מקום להמתין עם מתן החלטה בה עד לשמיעת הערעור.

הבקשה נדחית. המבקש ישלם למשיבה הוצאות בסך 10,000 ₪.

ניתנה היום, כו' בשבט תשס"ג (29.1.03).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 02037810_J10.doc
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il