הדפסה

רע"א 37028-07-11 בראוני נ' כצמן ואח'

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

רע"א 37028-07-11 בראוני נ' כצמן ואח'

בפני
כב' השופטת עפרה צ'רניאק

מבקש

אלון בראוני

נגד

משיבים

  1. דביר כצמן
  2. מוטיבים השקעות נדל"ן בע"מ

החלטה
בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב מיום 12.6.11 (כב' השופטת אשרי פרוסט פרנקל), לפיה חויב המבקש בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים בסך 20,000 ₪, וזאת במסגרת תובענה שהגיש המבקש כנגד המשיבים על סך 416,161 ₪ בגין הפרת הסכם.
הבר"ע הובאה לפני ביום 9.1.12, זאת כפי הנראה לאור בקשות לפטור מערבון שנדונו לפני כב' הרשמת נחליאל חיאט.
דין הבר"ע להידחות ללא צורך במתן תשובה.
נושא הפקדת ערובה להבטחת הוצאות התובענה נתון לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית, האמונה על ניהול הדיון ומכירה היטב את התובענה המתבררת לפניה.
ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בהחלטות ביניים בנושאים דיוניים כגון דא, אלא במקרים חריגים שהמקרה דנן אינו נמנה עליהם (ראו גם: רע"א 10671/08‏‏ CME Devices LLC ‎ נ‎' קיסריה אלקטרוניקה רפואית בע"מ [פורסם בנבו], 2.3.09).
ערכאה דיונית ביססה החלטתה על כך שהמבקש לא כפר בטענות המשיבים אודות מצבו הכלכלי הקשה גם לא כפר בטענת המשיבים לפיה מסר כתובת כוזבת בתיק קמא. בית משפט קמא התרשם לאחר שמיעת טיעונים ובדיקת מכלול הראיות שבפניו כי המשיבים יתקשו לממש את גביית ההוצאות - אם ייפסקו לזכותם - במידה המחייבת הפקדת ערובה להוצאות, וכי המבקש רשם מען שאינו נכון.
לא אתערב בקביעות אלה, המצויות בתחום סמכותה ושיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית ונסמכות על הראיות שהוצגו לפניה. ההחלטה מיישמת לכאורה את אמות המידה שנקבעו בכגון דא בפסיקה, ולא מצאתי בה פגם המחייב תיקון על ידי ערכאת הערעור (ראו גם: רע"א 8730/10 אמנון יוסף נ' יעקב בינסון, [פורסם בנבו], 23.3.11).
סכום הערובה אשר נפסק על ידי בימ"ש סביר מאוזן והולם את נסיבות המקרה , בין היתר בשים לב גם לסכום התובענה .
לציין שמדובר בהחלטת ביניים והערכאה הדיונית רשאית לשנותה בנסיבות המתאימות.
לאור האמור לעיל ומכח סמכותי לפי תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי אני דוחה את הבר"ע ללא צורך בתשובה.
אין צו להוצאות.
ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו.
המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, 13 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2