הדפסה

רע"א 3694/01 עירית אשקלון נ. שגיב סויסה

בבית המשפט העליון
רע"א 3694/01

בפני: כבוד השופט א' מצא

המבקשת: עירית אשקלון

נגד

המשיבים: 1. שגיב סויסה
2. מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה
3. חברת מוסדות חינוך ותרבות והתחדשות
שכונות אשקלון בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 4.4.01
בת.א 70/91 שניתנה על-ידי כבוד השופט
צ' הכהן

בשם המבקשת: עו"ד א' ירון

ה ח ל ט ה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופט צבי הכהן), בה נקבע כי המבקשת נושאת באחריות בלעדית לנזקיו של המשיב 1, אשר נגרמו עקב נפילתו ממתקן כדורסל המצוי בתחומה.

המבקשת אינה מעלה כל טענה אשר תצדיק קיום דיון בשאלת האחריות בשלב זה דווקא, עוד בטרם ניתן פסק הדין הסופי בשאלת הנזק. כשמדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת ביניים ("החלטה אחרת"), הרי ש"איזון האינטרסים של הפרט והאינטרס של הכלל מחייב את המבקש להראות ... שהדיון בעניינו בשלב זה הוא בעל חשיבות כה רבה עד שהוא מתגבר על שיקולים של אדמיניסטרציה שיפוטית, שלכאורה מצדיקים מניעת דיון כפול בשתי ערכאות בענין שלא קבע סופית את זכויות בעלי הדין" (ד"ר שלמה לוין תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד (תשנ"ט1999-) 177; וכן ראו, למשל: רע"א 672/97 אגרו טופ בע"מ נ' שטיין, תק-על 97 (2) 640). נטל זה לא הורם על-ידי המבקשת.

הבקשה נדחית.

ניתנה היום, י"ג בסיון תשס"א (4.6.01).

ש ו פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 01036940.F01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
/עכ.