הדפסה

רע"א 3694/01 עירית אשקלון נ. שגיב סויסה

בבית המשפט העליון
רע"א 3694/01 - א'

בפני: כבוד השופט א' מצא

המבקשת: עירית אשקלון

נגד

המשיבים: 1. שגיב סויסה
2. מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה
3. חברת מוסדות חינוך ותרבות והתחדשות
שכונות אשקלון בע"מ

בקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 4.6.01

בשם המבקשת: עו"ד א' ירון

ה ח ל ט ה

לתגובת המשיבים בתוך 15 ימים.

ניתנה היום, יא' בתמוז תשס"א (2.7.01).

ש ו פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 01036940.F02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
/עכ.