הדפסה

רע"א 3663/14 פלוני נ. מדינת ישראל משרד הביטחון

החלטה בתיק רע"א 3663/14

בבית המשפט העליון

רע"א 3663/14

לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

המבקשת:
פלונית

נ ג ד

המשיבים:
1. מדינת ישראל משרד הביטחון

2. מדינת ישראל - צה"ל

3. פלוני

4. פלונית

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי חיפה מיום 13.04.2014 בתיק עא 021858-07-13

בשם המבקשת: עו"ד גיא לפבר

החלטה

1. הבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה.

2. המשיבים יגישו תשובתם לבקשה תוך 30 יום.

3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשת.

5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על-פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, ‏ז' בסיוון התשע"ד (‏5.6.2014).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 14036630_Z01.doc מא
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il