הדפסה

רע"א 3222/16 Alstom S.A נ. חברת חשמל לישראל

החלטה בתיק רע"א 3222/16

בבית המשפט העליון

רע"א 3222/16

לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

המבקשות:
1. Alstom S.A

2. Alstom Grid SAS

3. Alstom Grid LLC

נ ג ד

המשיבים:
1. חברת חשמל לישראל

2. Siemens AG

3. ABB Ltd

4. שי צוקרמן

5. אוסי לביא צוקרמן

6. שי צוקרמן ושות' משרד עו"ד

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז מיום 15.03.2016 בתיק א 056731-12-13

בשם המבקשות: עו"ד יוסי לוי; עו"ד אסף הדני

החלטה

בבקשת רשות הערעור שלפני מלינות המבקשות על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, לפיה אין למחוק סעיפים שונים מכתב התשובה שהגישה משיבה 1 – התובעת דשם (ת"א 56731-12-13, ת"צ 47768-09-13, ת"צ 38266-09-13, כב' השופט י' שינמן). לטענתן, בכתב התשובה נפרשות טענות עובדתיות חדשות שזכרן לא בא בכתב התביעה – ושאף סותרות את הטענות המובאות בו – ומכאן שדינן להימחק.

לא מצאתי לקבל את הבקשה. עיון בכתבי הטענות שהוגשו לבית המשפט המחוזי מלמד כי טענותיה של משיבה 1 בכתב התשובה נטועות בכתב התביעה, כמפורט בהחלטתו של בית המשפט המחוזי. אכן, יש ממש בטענה העולה מן הבקשה, לפיה בכתב התשובה מופיע פירוט עובדתי רב שהיה על משיבה 1 לפרטו כבר בכתב התביעה, שבו הועלו הטענות באופן כללי יותר. עם זאת, לנוכח העובדה שאין המדובר בטענות חדשות אלא בפירוט רב יותר של טענות שהופיעו בכתב התביעה, ולנוכח השלב המוקדם שבו מצוי ההליך – אין מקום למנוע ממשיבה 1 את פירוט העובדות, הדרוש לשם הכרעה במחלוקת. זאת, בשים לב לגישה הליברלית שנקטה הפסיקה לעניין תיקונם של כתבי טענות, ככל שיש בכך צורך לשם הכרעה בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין (ראו רע"א 6195/12 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' אתי שימר (25.10.2012)). שאיפה זו מקודמת על ידי המצב הדיוני הקיים. צא ולמד כי מבחינה מעשית, אין מקום להתערב בהחלטה ולהורות על מחיקת הטענות בנסיבות העניין.

הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏י' באייר התשע"ו (‏18.5.2016).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16032220_Z01.doc מא
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il