הדפסה

רע"א 2961/14 רות שורץ נ. דוד רבינוביץ

החלטה בתיק רע"א 2961/14

בבית המשפט העליון

רע"א 2961/14

לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

המבקשים:
1. רות שורץ

2. יעקב שורץ

נ ג ד

המשיב:
דוד רבינוביץ

בקשת רשות ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי חיפה בע"א 5898-12-13

בשם המבקשים:
בעצמם

החלטה

המבקשת היא דיירת מוגנת על פי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, והמבקש הוא בנהּ. המשיב הוא בעל הבניין בו מתגוררים השניים. המבקשים הגישו תביעה לבית הדין לשכירות בחיפה (כב' השופט י' פרידמן), בדרישה שהמשיב יבצע בבניין שיפוץ מקיף וחיזוק מפני רעידות אדמה לפי תמ"א 38. התביעה נדחתה. ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי – נדחה אף הוא (כב' השופטים י' גריל, י' וילנר, ב' טאובר). מכאן בקשת רשות הערעור שבפניי, במסגרתה נטען כי הדירה איננה ראויה למגורים ועל כן חובה על המשיב לדאוג לתיקון המצב.

דין הבקשה להידחות. לשם ביצוע עבודות חיזוק בבניין נדרשת הסכמה של רוב רגיל או מיוחס מקרב הדיירים (סע' 3-5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008). אין חולק כי במקרה דנא אין למבקשים אפילו רוב רגיל, משום שהמשיב ובני משפחתו – אשר מתגוררים במרבית הדירות בבניין - מתנגדים כולם לדרישות השיפוץ. באשר לחובות המשיב כלפי המבקשים מכוח חוק הגנת הדייר, סעיף 68 לחוק קובע כי בעל הבית חייב להחזיק את הבית "במצב תקין וראוי לשימוש". מהחומר עולה שגם לדעת המומחה מטעם המבקשים – הבניין מתוחזק היטב וראוי למגורים. יוזכר, והעניין איננו מכריע, כי המשיב עצמו ובני משפחתו מתגוררים אף הם בבניין. יש להוסיף כי התקנות הרלבנטיות, אשר מפרטות את טיב התיקונים אותם נדרש בעל הבית לבצע, אינן מטילות עליו במפורש חובה לחזק את הבניין לפי תמ"א 38 (תקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים), התשל"א-1971). סיכומו של דבר, אינני רואה עילה להתערב בקביעת ערכאות קמא לפיה בנסיבות העניין אין מקור בדין המחייב את המשיב לבצע את השיפוץ אותו דורשים מבקשים. ביתר שאת, אינני סבור כי העניין מצדיק מתן רשות ערעור.

לנוכח האמור, הבקשה נדחית. משכך, דין הבקשה לעיכוב ביצוע להימחק. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' באייר התשע"ד (‏8.5.2014).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 14029610_Z01.doc יק
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il