הדפסה

רע"א 2618/16 מיכאל פורת נ. בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה בתיק רע"א 2618/16

בבית המשפט העליון

רע"א 2618/16

לפני:
כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המבקש:
מיכאל פורת

נ ג ד

המשיבים:
1. בנק לאומי לישראל בע"מ

2. בנק לאומי ארה"ב

3. לאומי בנק פרטי בע"מ - לשעבר בנק לאומי שוויץ

4. בנק לאומי לוקסמבורג S.A

5. חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ

6. פורמלי בארי לנואל

7. פורמלי גליה מאור

8. פורמלי איתן רף

9. פורמלי צבי איצקוביץ

10. פורמלי עוזי רוזן

11. פורמלי בנימין נווה

12. פורמלי עדנה נפתלי

13. פורמלי יוסף הורוביץ

14. פורמלי אמנון זיידנברג

15. פורמלי יהושע (שוקי) אורן

16. פורמלי יורם מוסקוביץ

17. פורמלי דן מאירי

18. פורמלי אהוד מוברמן

19. פורמלי אהוד שפירא

20. פורמלי מיכאל בר חיים

21. פורמלי זלמן סגל

22. פורמלי סומך חייקין, רואי חשבון

23. פורמלי קוסט פורר את גבאי, רואי חשבון

סיווג הליך

החלטה

1. ההליך דנן נסב על החלטה שניתנה בידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו במסגרת הליך של בקשה לאישור תביעה נגזרת אותה הגיש המשיב 6. בהחלטתו קיבל בית המשפט המחוזי בקשה שהגישו המשיבים 1-5 והורה על מתן צו חוסם, לפיו נאסר על המבקש להמשיך ולנהל הליך של בקשה לאישור תביעה נגזרת שהגיש בארה"ב או להגיש תביעה נגזרת אחרת בנוגע לאותה פרשה.

המבקש טען בפתח בקשת רשות הערעור כי יש לסווג את ההחלטה כ"פסק דין", בהדגישו כי הוא אינו צד להליך התביעה הנגזרת המתנהל בבית המשפט המחוזי וכי בכל הנוגע לעניינו ההחלטה היא "סוף דבר".

2. בתגובה שהגישו המשיבים 1-5 הטעימו הם כי גם לגישתם נתונה למבקש זכות ערעור על ההחלטה, והמשיבים 7-21 אוחזים אף הם בעמדה זהה. המשיבים 7-21 הפנו בתגובתם להחלטה ברע"א 3178/15 ברק נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (3.8.2015) (להלן: עניין ברק)), בה נקבע כי על החלטה המורה על מחיקת בקשה לאישור תביעה נגזרת נתונה זכות ערעור. המשיבים 6, 22 ו-23 לא הגישו תגובה מטעמם בשאלת הסיווג.

3. לאחר שעיינתי בכל החומר שבפניי ושקלתי בדבר, מצאתי לקבל את עמדת המבקש והמשיבים האמורים לעיל, לפיה נתונה למבקש זכות ערעור על ההחלטה.

כפי שציינו הצדדים, מבחינתו של המבקש, ההחלטה דנן, החוסמת אותו מלהוסיף ולנהל הליך אותו יזם בארה"ב, היא החלטה סופית. ודוקו: החלטה בבקשה למתן סעד זמני בדמות צו חוסם הניתנת נגד בעל דין במסגרת הליך תלוי ועומד שהוא צד לו, היא "החלטה אחרת" עליה יש להשיג ברשות (ראו למשל: רע"א 714/96‏ פריסקל‎ ‎נ' אורנשטיין, פ''ד מט(5) 759 (1996); רע"א 1743/12 אלקרא נ' גוטקינד (11.4.2012); רע"א 3277/04 פרופ' יונה זומריס נ' וויס (5.9.2004)). ואולם, שונה הדבר בענייננו כיוון שהמבקש אינו צד ישיר לבקשת האישור המתנהלת בבית המשפט המחוזי, כך שבכל הנוגע אליו אישית ההליך הסתיים (וזאת כמובן מבלי להביע כל עמדה ביחס לטענות הערעוריות אותן מעלה המבקש בסעיף 69 לבקשת רשות הערעור). אעיר כי בית המשפט המחוזי התייחס לסיווגה של ההחלטה בדבר מתן הצו החוסם בהחלטתו בבקשה שהגיש המבקש לביטול הצו החוסם, בציינו כי "מבלי לקבוע מסמרות בנדון, הרי שככל שמדובר בהחלטה המסיימת את ההליך בין המבקש לבין המשיבים, כאשר המבקש אינו צד להליך העיקרי, הדעת נותנת שמדובר בהליך ערעור" (סעיף 13 להחלטה מיום 5.6.2016. כן ראו והשוו: ע"א 1091/15 רוזנפלד נ' Dolphin Fund Limited, פסקה ל"ו (13.7.2016); ע"א 3907/14 ד"ר בנאי (ביניאשווילי) נ' איתן ארז נאמן (9.7.2014); עניין ברק, פסקה 3).

4. סיכומם של דברים - מסקנתי היא אפוא כי נתונה למבקש זכות ערעור על ההחלטה. משכך ומכוח הוראת תקנה 410א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 אני מורה על שינוי סיווגו של ההליך לערעור בזכות.

המזכירות תשנה את סיווג ההליך והמבקש ישלים את סכום האגרה בתוך שבעה ימים מעת המצאת ההחלטה לידיו. לאחר השלמת האגרה יועבר ההליך לקביעת מועד דיון ולהוצאת צו סיכומים.

ניתנה היום, ‏כ"ט בכסלו התשע"ז (‏29.12.2016).

ליאת בנמלך

ר ש מ ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16026180_P02.doc ב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il