הדפסה

רע"א 2468/15 אדפטיב אימג'ינג טכנולוג'יס בע"מ נ. אל...

החלטה בתיק רע"א 2468/15

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 2468/15 - ו'

לפני:
כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המבקשת:
אדפטיב אימג'ינג טכנולוג'יס בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. אליעזר יעקב

2. אריאל יעקב

3. גלובל מו"פ בע"מ

4. רמי כהן

5. דוב מרכוס

בקשה מיום 18.5.2015 לעיון חוזר ותגובה מיום 31.5.2015

החלטה

העובדה שהמשיבים הגישו לערכאה הדיונית בקשה לחייב את המבקשת בהפקדת ערובה לתשלום הוצאות, ובגדרה טענו כי מצבה הכלכלי אינו מן המשופרים - אכן עשויה להוות שיקול, בין יתר שיקולים, בעת קביעת גובה העירבון. עם זאת, איני סבור כי יש בה כדי לפטור את המבקשת, מיניה וביה, מהנחת תשתית מלאה ומבוססת לעניין מצבה הכלכלי ולעניין יכולתה לגייס את העירבון מאת הסביבה הקרובה. ודוק: מלוא המידע הרלוונטי בעניין זה מצוי בידיה של המבקשת, ולא בידי המשיבים; מה גם שסכום ההוצאות הכולל לניהול תובענה בבית המשפט המחוזי גבוה, דרך כלל, מסכום העירבון המופקד בהליך של בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים במסגרת ההליך (וממילא אין בטענות אשר הועלו לפני בית המשפט המחוזי כדי להוביל בהכרח לכלל מסקנה כי המבקשת נעדרת יכולת להפקיד את העירבון בהליך זה).

על רקע האמור לעיל, ומשגם הבקשה לעיון חוזר אינה מניחה תשתית ראייתית כלשהי באשר למצבה הכלכלי של המבקשת - לא מצאתי עילה מבוררת להפחתה משמעותית של גובה העירבון אשר נקבע בהליך. עם זאת, צודקת המבקשת כי בעת בחינת גובה העירבון הראוי, היה מקום ליתן משקל מסוים אף לבקשה אשר הוגשה על ידי המשיבים לערכאה דיונית, כאמור לעיל. מששכללתי נתון נוסף זה בין יתר השיקולים הצריכים לעניין, רואה אני להיעתר לבקשה לעיון חוזר באופן חלקי כך שהעירבון יופחת במידת מה לכדי סכום של 18,000 ₪. העירבון יופקד תוך 7 ימים מיום המצאת החלטה זו, שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת.

ניתנה היום, י"ד בסיוון תשע"ה (1.6.2015).

גלעד לובינסקי, שופט

ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15024680_X04.doc טו
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il