הדפסה

רע"א 2468/15 אדפטיב אימג'ינג טכנולוג'יס בע"מ נ. אל...

החלטה בתיק רע"א 2468/15 בבית המשפט העליון

רע"א 2468/15

לפני:
כבוד השופט י' עמית

המבקשת:
אדפטיב אימג'ינג טכנולוג'יס בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. אליעזר יעקב

2. אריאל יעקב

3. גלובל מו"פ בע"מ

4. רמי כהן

5. דוב מרכוס

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי נצרת בתיק א 001874-01-15 שניתנה ביום 26.02.2015 על ידי כבוד השופט י' בן-חמו

בשם המבקשת:
עו"ד עירד באומל

החלטה

1. הוחלט שהבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה. המשיבים יגישו תשובתם לבקשה עד ליום 24.6.2015.

2. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל, ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פ"ד) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין למבקשת. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התשובה סיכומים בכתב.

3. העדר התייחסות כמוהו כהסכמה. העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על כל הכרוך בכך.

ניתנה היום, כ"ב בסיון התשע"ה (9.6.2015).
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15024680_E05.doc עכב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il