הדפסה

רע"א 2330/03 משה טו'רגמן נ. אחים עופר (ניהול) בע"מ

החלטה בתיק רע"א 2330/03

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 2330/03

בפני:
כבוד השופט א' ריבלין

המבקש:
משה טו'רגמן

נ ג ד

המשיבה:
אחים עופר (ניהול) בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 4.2.2003 בת.א. 465/01 שניתנה על ידי כבוד השופט י' דר

בשם המבקש: עו"ד אפרים גלסברג
בשם המשיבה: עו"ד ש' פרידמן ושות'

החלטה

1. הוחלט שהבקשה מצריכה תשובה.

2. המשיבה תגיש תשובתה לבקשה תוך 15 ימים מיום ההמצאה של החלטה זו.

3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקש.

5. בתשובה תיכלל התייחסות לאשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, א' בניסן תשס"ג (3.4.2003).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 03023300_P02.doc/אמ
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il