הדפסה

רע"א 21920-03-12 LEGGETT & PLATT INCORPORATAD נ' עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

רע"א 21920-03-12 LEGGETT & PLATT INCORPORATAD נ' עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

בפני
כב' השופטת עפרה צ'רניאק

מבקשת

LEGGETT & PLATT INCORPORATAD

נגד

משיבה

עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב מיום 5.2.12 (כב' השופט משה סובל).

בהחלטה נושא הבר"ע נדחה ערעור המבקשת על החלטת כב' רשם בית משפט השלום מיום 15.11.11 (כב' הרשם דורון יעקובי) הדוחה את בקשת המבקשת לקבוע כי לא בוצעה המצאה כדין של כתבי בי-דין בתיק למבקשת.
לאחר שעיינתי בבר"ע על נספחיה ובהחלטות החלטתי לדחות את הבקשה.
מדובר ב'גלגול שלישי' של ההליך, ולכן רשות לערעור נוסף במקרה כזה תיעשה רק במקרים חריגים, מקום בו מתעוררת שאלה עקרונית במשפט, שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית החורגת מהסכסוך הקונקרטי שבין הצדדים (ראו גם: רע"א 9168/08 לזניק נ' ענבר ליס בע"מ [פורסם בנבו], 3.2.09).
לא מצאתי בבקשה עילה המצדיקה מתן רשות ערעור ב'גלגול שלישי' על פי הכללים שנקבעו בפסיקה. טענות המבקשת בבר"ע התייחסו לנסיבות העניין, תחומן למחלוקת שבין הצדדים ואין בהן משום חשיבות משפטית יוצאת דופן.

החלטת כב' הרשם לראות במר דן ביקל - לו נמסרו כתב התביעה והזמנה לדין - כ'מורשה' של המבקשת לפי תקנה 482 לתקנות סד"א, מבוססת על פניו על קביעות עובדתיות לפיהן בין מר ביקל לבין המבקשת קיים קשר בעל דרגת אינטנסיביות המאפשרת להניח כי מר ביקל יעביר לידיעתה של המבקשת כתבי בין דין שהומצאו ואת דבר ההליכים נגדו.

קביעותיו אלו נסמכות לכאורה על החומר שהוגש לרבות תצהירים מטעם הצדדים שצורפו לבר"ע ונתמכות על פניו גם בעובדה שאינה במחלוקת לפיה בפועל העביר מר ביקל את כתב התביעה לידי המבקשת.

לאור האמור, לא מצאתי כל מקום להתערב בהחלטה נשוא הבר"ע הדוחה את הערעור על החלטת כב' הרשם שהיא סבירה על פניה ומיישמת לכאורה את הדין הקיים ואת הכללים שנקבעו בפסיקה בכגון דא.

טענת המבקשת בבר"ע לפיה היה על בית משפט קמא לקיים דיון בו ניתן יהיה לחקור את המצהירים - דינה להידחות.

תקנה 241(ד) לתקנות סד"א מאפשרת לבית המשפט להכריע בבקשה בכתב על יסוד הבקשה והתשובות לה ורק אם ראה צורך בכך רשאי הוא להורות כי המצהירים ייחקרו על תצהיריהם. הצורך בחקירת המצהירים קיים, כך נפסק, מקום שהגירסה העובדתית הבסיסית שנויה במחלוקת בין בעלי הדין ובלבד שבעל הדין הביע את רצונו לקיים חקירה כאמור (ראו: ע"א 823/08 אריה חזן נ' רשות המסים, 4.1.09).

בהחלטה נושא הבר"ע צויין במפורש כי לא נמצא שהמבקשת ביקשה חקירת המצהירים, והמבקשת גם לא טענה בבר"ע כי הביעה את רצונה לעשות כן.

ביתר טענות הבר"ע אין כדי לשנות.

לאור האמור לעיל ומכוח סמכותי לפי תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, אני דוחה את הבר"ע ללא צורך בתשובה.

לאור האמור נדחית גם הבקשה לעיכוב הליכים שהוגשה במסגרת הבר"ע.

אין צו להוצאות.

ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, ד' ניסן תשע"ב, 27 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 3