הדפסה

רע"א 2045/17 עו"ד תאופיק ביאדסה נ. עיזבון המנוח חמ...

החלטה בתיק רע"א 2045/17 בבית המשפט העליון

רע"א 2045/17

לפני:
כבוד השופטת א' חיות

המבקש:
עו"ד תאופיק ביאדסה

נ ג ד

המשיבים:
1. עיזבון המנוח חמדאן בן חג' אחמד בן פארס אבו
מוך ז"ל

2. עיזבון המנוח חמדאן בן חג' אחמד בן פארס אבו
מוך ז"ל

3. עיסאם פריד חג' אחמד

4. חמדאן פריד חג' אחמד

5. חוסאם פריד חג' אחמד

6. האני פריד חג' אחמד

7. סאמר פריד חג' אחמד

8. עיזבון המנוחה רסמייה עלי סעד אבו מוך

9. סנאא פארס חמדאן אלסאנע

10. סמירה מוחמד חמדאן יונס

11. עואטף מוחמד חמדאן בואקנה

12. סמיר מוחמד חמדאן חאג' אחמד

13. אשרף שריף ג'אסר

14. עיזבון המנוח מוחמד חמדאן חג' אחמד ז"ל

15. עיזבון המנוח עבד אלרחים חג' אחמד ז"ל

16. אקבאל מוחמד חג' אחמד

17. מוחמד בן עבד אלרחים חג' אחמד

18. הבה בת עבד אלרחים חג' אחמד (זידאן)

19. סעיד בן עבד אלרחים חג' אחמד

20. ד'אפר בן עבד אלרחים מוחמד חג' אחמד

21. עיזבון המנוח ב=סעיד בן מוחמד חמדאן חג'
אחמד

22. עיזבון המנוחה סנייה מוחמד חמדאן חג'
אחמד

23. זוהיר מוחמד חמדאן חד' אחמד

24. עזבון המנוח פארס חמדאן חג' אחמד אבו מוך

25. עיזבון המנוחה פאטמה עבד אלרחמאן אבו
מוך

26. עיזבון המנוחה חיאת מוחמד עבדאללה אבו
מוך

27. עיזבון המנוח מוסטפא בדיע אבו מוך

28. עפאף חוסני אבו מוך

29. מאלק מוסטפא אבו מוך

30. מעאלי מוסטפא אבו מוך

31. מונגד מוסטפא אבו מוך

32. מורתג'י בדיע אבו מוך

33. עיזבון המנוח נסוח מוחמד עבדאללה אבו מוך

34. עיזבון ח'אולה שפיק קאסם אבו מוך

35. מנהל עיזבון ח'אולה שפיק קאסם אבו מוך

36. עיזבון המוח אסמאעיל מוחמד עבדאללה אבו
מוך

37. מנהלת עיזבון המנוח אסמאעיל מוחמד
עבדאללה אבו מוך

38. מייסון עדנאן אבו מוך

39. סמייה אחמד אבו מוך

40. עבדאללה אסמאעיל אבו מוך

41. ערין אסמאעיל אבו מוך

42. ערפאן אסמאעיל אבו מוך

43. עזבון המנוחה רג'דה מוחמד עדאללה אבו מוך

44. עיזבון המנוחה חפצה חמדאן חג' אחמד אבו
מוך

45. עיזבון המנוח מוחמד עבדאללה אסמאעיל אבו
מוך

46. עזבון המנוח אסמעיל מוחמד עבדאללה אבו
מוך

47. עזבון המנוח נסוח מוחמד עבד אללה אבו מוך

48. עזבון המנוחה רג'דה מוחמד עדאללה אבו מוך

49. עזבון המנוחה חיאת מוחמד עבדאללה אבו
מוך

בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 22.02.2017 ומיום 28.2.2017 בתיק ת.א. 12650-09-15 שניתנו על ידי כב' השופטת ר' למלשטריך-לטר

בשם המבקש: עו"ד סיף-אלדין ותד

החלטה

1. הוחלט שהבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה. המשיבים יגישו תשובתם לבקשה עד ליום 30.4.2017.

2. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פ"ד) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין למבקש. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התשובה סיכומים בכתב. היעדר התייחסות כמוהו כהסכמה. היעדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, ‏י' בניסן התשע"ז (‏6.4.2017).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17020450_V02.doc אה
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il