הדפסה

רע"א 1938/99 שלמה פלינט נ. בניני ג.ר.א.פ. בע"מ

בבית המשפט העליון

רע"א 1938/99

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקש: שלמה פלינט

נגד

המשיב: בניני ג.ר.א.פ. בע"מ

בקשת רשותע רעור על החלטת בית
המשפט המחוזי (כבוד השופטת שטיין)
בבר"ע 20234/99

בשם המבקשת: עו"ד חיים וינטרוב, עו"ד ליאל אבן זהר

בשם המשיבה: עו"ד שי כהן

החלטה

לתשובת המבקש על תשובת המשיבה תוך 10 ימים.

בתשובתו יתייחס פרקליט המבקש גם לשאלה אם הדיון בתיק העיקרי, שהיה קבוע ליום 14.6.99 נדחה ולמתי, והאם יש צידוק לתת סעד זמני (גם אם יש לו מקום לגופו של הענין - דבר שאיני מחווה עליו עדיין דעה), כשהמניעה לקיום דיון בתיק העיקרי בעתו באה מהמבקש.
ניתן היום כז באייר תשנ"ט (13.5.99).
המשנה לנשיא
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99019380.B04