הדפסה

רע"א 1656/03 לוי לב גורן נ. אורות מושב עובדים של ע...

החלטה בתיק רע"א 1656/03

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 1656/03

רע"א 1720/03

בפני:
כבוד השופט א' ריבלין

המבקשים ברע"א 1656/03
1. לוי לב גורן

2. נוגה לב גורן

3. רבקה סעד

4. יעל סיף

המבקשים ברע"א 1720/03
1. לוי לב גורן

2. נוגה לב גורן

נ ג ד

המשיבים ברע"א 1656/03:
1. אורות מושב עובדים של עולי אמריקה –
אגודה שיתופית

2. משקי הדרום אגודה שיתופית מרכזית
לחקלאות בע"מ

המשיבים ברע"א 1720/03:
1. אורות מושב עובדים של עולי אמריקה –
אגודה שיתופית

2. משקי הדרום אגודה שיתופית מרכזית
לחקלאות בע"מ

3. יעל סיף

4. רבקה סעד

בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע בה"פ 4108/01 (בש"א 1251/03) מיום 31.12.2002 שניתן על ידי כבוד השופטת שרה דברת

בשם המבקשים עו"ד שחר הררי, עו"ד שאול קוטלר
ברע"א 1656/03:

בשם המבקשים עו"ד ירון לב גורן
ברע"א 1720/03:
החלטה

1. הוחלט שהבקשה מצריכה תשובה.

2. המשיבים יגישו תשובתם לבקשה תוך 15 ימים מיום ההמצאה של החלטה זו.

3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשים.

5. בתשובה תיכלל התייחסות לאשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, ט' באייר תשס"ג (11.5.2003).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 03016560_P04.doc/אמ
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il