הדפסה

רע"א 1493/02 סעדי גמילה נ. "עלית" חב' לביטוח בע"מ

בבית המשפט העליון
רע"א 1493/02 - א'

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המבקשת: סעדי גמילה

נגד

המשיבים: 1. "עלית" חב' לביטוח בע"מ
2. סעדי תאופיק

בקשה לפטור מערבון

בשם המבקשת: עו"ד פואד חיר

בשם המשיבים: עו"ד גסאן אגברייה

החלטה

תצהיר המבקשת לא הועבר לעיון המשיבים, וגם לא הועבר לבית המשפט. המבקשת תסיר את המחדל בתוך שלושה ימים, שאם לא כן תימחק בקשתה לפטור.

המשיבים יהיו רשאים להגיב פעם נוספת על בקשת המבקשת לאחר הסרת המחדל, והם יעשו כן בתוך שבעה ימים מיום המצאת התצהיר.

ניתנה היום, א' ניסן התשס"ב (14/3/02).
בעז אוקון
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 02014930.D02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il