הדפסה

רע"א 1431/17 סלומון בלה נ. הרשות לזכויות ניצולי הש...

החלטה בתיק רע"א 1431/17 בבית המשפט העליון

רע"א 1431/17

רע"א 1487/17

לפני:
כבוד השופט ע' פוגלמן

המבקשות ברע"א 1431/17:
1. בלה סלומון

2. בתיה טל

המבקשת ברע"א 1487/17:
הרשות לזכויות ניצולי שואה

נ ג ד

המשיבה ברע"א 1431/17:
הרשות לזכויות ניצולי שואה

המשיבות ברע"א 1487/17:
1. בלה סלומון

2. בתיה טל

בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופטים ש' דברת, א' ואגו וג' לוין) בע"ו 19691-07-16 ובע"ו 24913-09-16 מיום 15.1.2017

בשם המבקשות ברע"א 1431/17 והמשיבות ברע"א 1487/17:
עו"ד דורון עצמון

בשם המשיבה ברע"א 1431/17 והמבקשת ברע"א 1487/17:
עו"ד ישראל בלום; עו"ד לימור פלד

החלטה

הבקשות ידונו במאוחד.

מתבקשות בזאת תשובות לבקשות. התשובות יוגשו תוך 21 ימים. על נוסח התשובות יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). התשובות יוגשו במקביל הן לבית משפט זה, הן במישרין למבקשות (או למבקשת, לפי העניין). בתשובות תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יפעל על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות, וכמו כן לשאלה, אם במקרה כזה ניתן לראות בתשובה סיכום טענות בכתב כאמור בתקנה 448 לתקנות. היעדר התייחסות כמוהו כהסכמה. אי הגשת תשובה במועד כמוה כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, ‏כ"ה בשבט התשע"ז (‏21.2.2017).

ש ו פ ט

________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17014310_M02.doc דצ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il