הדפסה

רע"א 1401/15 עודד מעוז נ. משטרת ישראל

החלטה בתיק רע"א 1401/15

בבית המשפט העליון

רע"א 1401/15

לפני:
כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין

המבקש:
עודד מעוז

נ ג ד

המשיבים:
1. משטרת ישראל

2. משרד הבריאות

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטת ע' צ'רניאק) בע"ר 41979-02-15 מיום 23.2.15

בשם המבקש: בעצמו

החלטה

א. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטת ע' צ'רניאק) בע"ר 41979-02-15 מיום 23.2.15, במסגרתו נמחק על הסף ערעור המבקש על החלטת הרשמת-השופטת ע' רביד מיום 3.2.15 שלא לפטור אותו מתשלום אגרה וערבון. זאת במסגרת ערעור שהגיש על פסק דינו של בית משפט השלום (השופט ע' מאור) בת"א 8048-10-14 מיום 16.12.14, בו נמחקה תביעתו על הסף מחמת העדר עילה.

ב. המבקש הגיש תביעה לבית משפט השלום כנגד המדינה, משרד הבריאות והמשטרה בשל מה שלטענתו עלה לכדי "טיפול רפואי כושל [ו] יחס מפלה מצד השלטונות". כן עתר המבקש למינוי עו"ד. בית המשפט מחק את תביעת המבקש, משמצא כי בכתב התביעה חסרים פרטיים מהותיים, וביניהם עילת התביעה והסעד המבוקש. באשר לבקשתו של המבקש למינוי עורך דין, ציין בית המשפט כי הואיל ועסקינן בהליך אזרחי אין באפשרותו של בית המשפט להיענות לבקשה זו, אך הפנה אותו לבחון זכאותו לייצוג משפטי על חשבון המדינה באמצעות הסיוע המשפטי, או באמצעות לשכת עורכי הדין במסגרת פרויקט שכר מצוה. בית המשפט נמנע מפסיקת הוצאות, ואף הורה על החזרת האגרה ששולמה במלואה.

ג. המבקש עירער לבית המשפט המחוזי, ובמסגרת ערעורו ביקש פטור מערבון ואגרה. בקשתו נדחתה ביום 3.2.15 נוכח סיכויי התביעה הנמוכים, בהיות כתב התביעה נעדר עילה. המבקש עירער על החלטה זו, וערעורו נדחה כאמור, תוך שנקבע כי החלטת הרשמת לא גילתה פגם המצדיק התערבות. כלפי פסק הדין הדוחה את הערעור בנושא העירבון והאגרה הוגשה הבקשה הנוכחית לרשות ערעור.

ד. ככל שעלה בידי להבין את הבקשה, המבקש חש כי השלטונות פוגעים בו בדרכים שונות, וביניהן ביכולתו לקיים זוגיות, ומביע תמיהה על כך שאך בשל חסרון כיסו נמנעת ממנו האפשרות לברר את טענותיו בבית המשפט.

ה. עיינתי בבקשת המבקש, ולצערי חוששני שאין לקבלה. כפי שציינה רשמת בית המשפט המחוזי, הן לשם קבלת פטור מאגרה, הן לשם קבלת פטור מהפקדת ערבון, יש להצביע על סיכויי תביעה גבוהים. הואיל וכתב הערעור שהגיש המבקש לבית המשפט המחוזי, כמותו ככתב התביעה שהגיש לבית משפט השלום, אינו מגלה עילת תביעה, ואף אינו מציין מהו הסעד המבוקש על-ידיו, אין מדובר בתביעה בעלת סיכויים גבוהים להצלחה – מכל מקום בנוסחה כיום – ולכן אל נכון נדחתה בקשתו.

ו. אין מקום איפוא להיעתר לבקשה. עם זאת, כפי שכבר יעצו בתי המשפט למבקש בעבר, אולי ראוי שיפנה לייצוג משפטי מטעם לשכת הסיוע משפטי או אחר, כדי לבחון את טרוניותיו, בלא שאטע כמובן כל מסמרות.

ניתנה היום, ‏ט' בניסן התשע"ה (‏29.3.2015).

המשנה לנשיאה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15014010_T03.doc רח
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il