הדפסה

רע"א 10487/09 מורן ורנר נ. משרד הבטחון - אגף השיקום

החלטה בתיק רע"א 10487/09

בבית המשפט העליון

רע"א 10487/09

בפני:
כבוד השופט י' דנציגר

המבקש:
מורן ורנר

נ ג ד

המשיב:
משרד הבטחון - אגף השיקום

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בע"א 454/08 מיום 17.11.2009 שניתן על ידי כבוד סגנית הנשיאה ש' וסרקרוג וכבוד השופטים י' כהן ו-ר' שפירא.

בשם המבקש: עו"ד א' אמוראי

החלטה

1. הוחלט שהבקשה מצריכה תשובה.

2. המשיב יגיש תשובתו לבקשה עד ליום 8.4.2010.

3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

4. התשובה תוגש במקביל הן לבית משפט זה והן במישרין למבקש.

5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות כי בית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

6. ב"כ המבקש יודיע אף הוא עד ליום 8.4.2010, אם יסכים כי במידת הצורך בקשתו לרשות ערעור תידון כערעור לגופו.

7. כן מתבקשת התייחסות הצדדים לשאלה אם ניתן לראות בדברי הבקשה ובדברי התשובה סיכומים בכתב אם יוחלט לדון בבקשה כערעור לגופו.

8. אי התייחסות תיחשב להסכמה.

9. אי הגשת תגובה במועד תיחשב לאי התייצבות, על כל הכרוך בכך.

ניתנה היום, ‏כ"ח באדר תש"ע (14.3.2010).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 09104870_W01.doc נג
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il