הדפסה

רע"א 10354/01 טנגה לינג'רי בע"מ נ. יורם סלימי

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 10354/01

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשים: 1. טנגה לינג'רי בע"מ
2. סימון גרגו
3. אלברט ניגרי

נגד

המשיב: יורם סלימי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב מיום 29.11.2001 שניתנה על ידי
כבוד השופט י' זפט

בשם המבקשים: עו"ד אדי קורקוס

בשם המשיב: עו"ד יעקב קלדרון

החלטה

המשיב טוען לבעלות על סימן מסחרי המתייחס למותב המזוהה עם בגדי אופנה. המבקשים הפיצוי - לטענת המשיב - קטלוגים הנושאים את שם אותו סימן מסחרי והמתייחסים ללבני נשים.

בית המשפט המחוזי הדן בתובענה שהגיש המשיב כנגד המבקשים נתן צו מניעה זמני האוסר על המבקשים לפרסם את דברי ההלבשה תחת אותו סימן מסחרי ולשווק אותם.

כמו כן הורה לשלטונות המכס לעכב דברי לבוש המפירים לכאורה את אותו סימן מסחרי.

המבקשים מלינים על החלטה זו. הם סבורים כי המשיב לא הוכיח, במידה הדרושה, את קיומו של רישום הסימן המסחרי בשמו, כי אין צורך בצו כדי לשמור על המצב הקיים וכי לא נערך איזון ראוי בין האינטרסים המתחרים במקרה זה. עוד טוענים המבקשים, כי המשיב השתהה בפנייתו לבית המשפט.

המשיב מבקש להותיר בעינה את החלטת בית המשפט המחוזי מן הטעמים הכלולים בה.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, נחה דעתי כי אין עילה להתערב בהחלטת בית המשפט, בשלב זה. טוב יעשו הצדדים אם יאפשרו דיון מהיר ויעיל, נקי מהתנצחויות מיותרות, על מנת שתתקבל הכרעה סופית במחלוקת בתוך זמן קצר.

הבקשה נדחית. המבקשים יישאו בהוצאות המשיב בסך 5,000 ש"ח.

ניתנה היום, ה' בניסן תשס"ב (18.3.2002).

ש ו פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 01103540.P03 /אמ
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il