הדפסה

רע"א 10354/01 טנגה לינג'רי בע"מ נ. יורם סלימי

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 10354/01

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשים: 1. טנגה לינג'רי בע"מ
2. סימון גרגו
3. אלברט ניגרי

נגד

המשיב: יורם סלימי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב מיום 29.11.2001 בתיק בש"א
13648/01 ת"א 1994/01 שניתנה על ידי
כבוד השופט י' זפט

בשם המבקשים: עו"ד אדי קורקוס

בשם המשיב: עו"ד יעקב קלדרון

החלטה

1. הוחלט שהבקשה מצריכה תשובה.

2. המשיב יגיש תשובתו לבקשה תוך 15 ימים מיום ההמצאה של החלטה זו.

3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-.

4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשים.

5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-.

מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, כב' בשבט תשס"ב (4.2.2002).

ש ו פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 01103540.P01 /אמ
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il