הדפסה

רע"א 10133/02 משה מזור נ. ימין ניסים חב' קבלנית בע'מ

החלטה בתיק רע"א 10133/02 - א'

בבית המשפט העליון

רע"א 10133/02 - א'

בפני:
כבוד הרשם עודד שחם

המבקשים:
1. משה מזור

2. רחל מזור ע'י בעלה משה מזור

נ ג ד

המשיבים:
1. ימין ניסים חב' קבלנית בע'מ

2. היועץ המשפי לממשלה

בקשה לפטור מאגרה וערבון

החלטה

בפניי בקשה לפטור מאגרה ומהפקדת ערבון בהליך שבכותרת.

עניינו של ההליך בבקשת רשות לערער על החלטה של בית המשפט המחוזי, אשר דחה בקשה של המבקש לפטור אותו מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון במסגרת ערעור שהגיש המבקש לבית משפט קמא. בשים לב לכך, שעיקר החלטתו של בית משפט קמא נוגעת לשאלת מצבו הכלכלי של המבקש, הרי שעל מנת למנוע מעגל קסמים דיוני, יש מקום לפטור את המבקשים מתשלום אגרה בבית משפט זה, על מנת שיוכלו להביא את עניינם לבירור בפניי בית המשפט. אכן, זו גם הייתה עמדת המדינה בהליך אחר שיזם המבקש (רע"א 1572/01). בגין שיקולים דומים, אף הסכימה המדינה למתן פטור מהפקדת ערבון בהליך האמור. אף כי אין ההסכמה האמורה כובלת את מינהל מקרקעי ישראל בהליך שבפניי, הרי שאני סבור כי השיקולים שעומדים ביסודה קיימים גם במקרה זה. אוסיף, כי ברע"א 1572/01 לא חוייב המבקש בהוצאות המשיבה, אף כי הבקשה נדחתה בהעדר עילה לערעור בגלגול שלישי. עוד אוסיף, כי אין בידי לקבוע כי המדובר בהליך סרק, אשר אינו מעלה כל טענה הראויה לבירור. בשים לב למכלול שיקולים אלה, ולמעמדם היחסי של הצדדים, החלטתי לפטור את המבקשים גם מהפקדת ערבון בהליך זה.

סוף דבר ניתן פטור מאגרה והפקדת ערבון, ההליכים בתיק זה יימשכו כסידרם.

ניתנה היום, ה' בשבט תשס"ג (8/1/2003).

עודד שחם
ר ש ם

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 02101330_K02.doc
מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il