הדפסה

רמאח נ' צבי כהן ואחיו בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת שולמית ברסלב

תובע

תופיק רמאח ת.ז. XXXXXX165
ע"י ב"כ עוה"ד רמי חלבי ו/או נסרין פחמאוי

נגד

נתבעות

1. צבי כהן ואחיו בע"מ ח.פ. 514575034
ע"י ב"כ עוה"ד ש. גליק ו/או מ. חמוד ו/או נ. רן
2. המועצה המקומית עיר כרמל
ע"י ב"כ עוה"ד יובל רום

החלטה

בהתאם להחלטה מיום 29/9/14 ובהעדר הודעה - אני ממנה בזה את המהנדס ושמאי המקרקעין, מר מ יקי קרבצ'יק, רחוב אחד העם 23, רמתן גן, טל' 050-XXXX007, כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה"), על מנת שיחווה דעתו בעניין שבמחלוקת ובכלל זה יבקר בבית נשוא התביעה הנמצא בדלית אל כרמל וידוע כחלק ה 32 בגוש 11508 (להלן "הבית") ויבדוק האם נגרם לבית נזק עקב התאונה מיום 6/1/13, נשוא התביעה (להלן "התאונה") אם וככל שהמומחה יקבע שנגרם נזק - יעריך את עלות תיקונו והקשר הסיבתי של הממצאים לתאונה.
עוד יתייחס המומחה גם לטענות בדבר ירידת ערך והעדר היתר בנייה.

1. הצדדים יתאמו עם המומחה את מועד הביקור בבית. ככל הניתן יהיה זה מועד קרוב.
ב"כ הצדדים או מי מטעמם יהיו רשאים להיות נוכחים בעת הביקור בבית.

2. הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרלבנטיים, לרבות כתבי טענות ותצהירים, על נספחיהם, חוו"ד אם וככל שהוגשו לבית המשפט וכן תוכניות מפורטות .
מכלול המסמכים הרלבנטיים יועברו ע"י הצדדים למומחה: התובע תוך 15 יום מהיום והנתבעות תוך 15 יום לאחר מכן.

3. המומחה יהיה רשאי להיפגש עם הצדדים או מי מטעמם לשם ליבון השאלות העובדתיות, לדרוש מהם כל מסמך לו יזקק לצורך הכנת חוות הדעת וכן לבקר בבית לצורך מתן חוות הדעת.

4. שכ"ט המומחה יקבע על ידי המומחה וישולם לו, בשלב זה, על ידי שלושת הצדדים, בחלקים שווים, מיד בסמוך לאחר שהמומחה יקבע את שכר טרחתו , ובטרם יחל במלאכתו.
על הצדדים להפקיד את שכ"ט המומחה מראש בקופת ביהמ"ש, ובטרם תחילת עבודתו, ולהודיע על כך למומחה.
בסיום הדיון יקבע בית המשפט מי יישא בהוצאות בהתאם לתוצאות הדיון.

5. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו, במידת האפשר, תוך 60 יום מיום קבלת מלוא המסמכים לידיו.
אם מסיבה כל שהיא נבצר מהמומחה ליתן חוות דעתו יודיע על כך לבית המשפט, תוך 15 יום מהיום.

6. בקשה למשלוח שאלות הבהרה תומצא לביהמ"ש ולצד שכנגד תוך 15 יום מיום קבלת חוו"ד והצד שכנגד יגיב תוך 15 יום לאחר מכן. העדר תגובה יחשב כהסכמה.

7. התיק יובא לעיוני ביום 8/3/15.

המזכירות תעביר עותק החלטה זו לצדדים ולמומחה (מר מיקי קרבצ'יק) .

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ה, 16 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.