הדפסה

ריימונד ואח' נ' בביאן ואח'

המבקשים
1. דוד ריימונד
2.ריקלה ריימונד
3.יעקב גולדפילד
4. רבקה גולדפילד

נגד

המשיבים

  1. עופר בביאן
  2. ציונה בביאן
  3. יוסף אהרונסון
  4. מלכה אהרונסון
  5. דוריס שלזינגר
  6. ציפורה הולנדר
  7. עז' המנוח נפתלי הולנדר ע"י ציפורה הולנדר
  8. קארל לרנר
  9. חני גרוס

החלטה

1. לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינה של המפקחת על רישום המקרקעין (המפקחת יעל ענתבי-שרון), בתיק 344/12, מיום 31.12.13 (להלן: "פסק הדין"). פסק הדין הורה על הריסת הבנייה שביצעו המבקשים בגג הבית המשותף תוך 90 יום ממועד מתן פסק הדין.

הבקשה הוגשה בצירוף ערעור על פסק הדין.

2. לטענת המבקשים, מאזן הנוחות מכריע את הכף לטובת עיכוב ביצוע פסק הדין. להלכה נפסק, לא בנקל יידחה בית המשפט בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מהטעם שיהא זה קשה עד בלתי אפשרי להשיב את המצב לקדמותו ככל ויתקבל הערעור. צו ההריסה ניתן כלפי הרחבת בנייה בדירות המשמשות למגורים. המבקשים הסבו את המטבח והסלון בדירותיהם לחדרי מגורים ובנו מטבח וסלון חדשים במסגרת תוספת הבנייה. בנסיבות אלו, הריסת תוספת הבנייה תמנע מה ם ומילדיהם תנאי מגורים מינימאליים. לעניין סיכויי הערעור- המבקשים סמוכים ובטוחים בצדקת הערעור. מכל מקום, המדובר בתנאי משני. להלכה נפסק, כי בית משפט של ערעור אינו נכנס לעובי הקורה בבקשה לעיכוב ביצוע ודי בכך שהערעור אינו חסר סיכוי. אשר על כן, התבקש בית המשפט להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין.

3. המשיבים התנגדו לעיכוב ביצוע פסק הדין. לטענתם סיכויי הערעור אפסיים ואין כל עילה לערעור. המשיבים פירטו בהרחבה את תגובתם לערעור. לשיטתם, נוכח סיכויי הערעור אין כל משקל למאזן הנוחות.

4. ככלל, "הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה עליה מערערים" (תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי). ביצוע ההחלטה יעוכב ככל שיוכיח המבקש כי סיכויי הערעור טובים ומאזן הנוחות נוטה לטובתו, היינו שיתקשה להשיב את המצב לקדמותו ככל והערעור יתקבל (ראה למשל ע"א 2772/13 אלי רון ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' ק.ר. השקעות ונכס בע"מ (טרם פורסם, ניתן ביום 21.5.13)). אכן, יחסי הגומלין בין התנאים המצטברים לעיכוב הביצוע הוגדרו בפסיקה בבחינת "מקבילית כוחות", ככל שסיכויי הערעור נמוכים יעלה קרנו של מאזן הנוחות ולהיפך. בענייננו, פשיטא שמאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת עיכוב ביצוע פסק הדין. על הכף הריסתו של מבנה מקרקעין. אין צורך להכביר במילים בדבר משמעות הריסת מבנה שנועד למגורים, על כל ההשלכות הכרוכות בכך מבחינה אנושית ומבחינה כלכלית. מהצד השני של המתרס, ככל ויידחה הערעור, המזור לחוסר הנוחות של המשיבים יירפא באמצעות פיצוי כספי. הלכה למעשה, נוטים בתי המשפט להורות על עיכוב ביצוע צו הריסה עליו הוגש ערעור. סיכויי הערעור , להתרשמותי , אינם אפסיים וראוי ליתן למבקשים למצות את ההליכים המשפטיים העומדים לרשותם.

5. אשר על כן, הבקשה מתקבלת. ניתן בזאת צו עיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור.

ניתנה היום, ט' באדר ב' התשע"ד, 11 במרץ 2014, בהעדר הצדדים.