הדפסה

רייך נ' ניצן צדוק ,יו"ר דירקטוריון חברת מוסדות חינוך ,תרבות ושיקום שכונות בת"א ,מיסודה של הסוכנות היהודית לי ואח'

בפני כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

תובעים

1. אבישלום רייך

נגד

נתבעים
1. ניצן צדוק ,יו"ר דירקטוריון חברת מוסדות חינוך ,תרבות ושיקום שכונות בת"א ,מיסודה של הסוכנות היהודית לי

2. דירקטוריון חברת מוסדות חינוך ,תרבות ושיקום שכונות בת"א ,מיסודה של הסוכנות היהודית לישראל

החלטה

נקבע לדיון במעמד הצדדים ליום 18.12.12 שעה 11:30.

המבקשה תבצע מסירה אישית של הבקשה על צרופותיה בשל החלטה זו למשיבים וזאת לא יאוחר מהיום בשעה 18:00.

עד למועד הדיון ניתן צו ארעי המורה למשיבים שלא לקבל כל החלטה בעניינו של המבקש הנוגעת להפסקת העסקתו ו/או הוצאתו לפרישה .

תגובת המשיבים תוגש עד ליום 17.12.12 שעה 15:00.

עותק התגובה יועבר במישרין לבא כח המבקש.

ניתן היום 13.12.12 בהעדר הצדדים
החלטה זו ניתנה טלפונית ע"י כב' השופטת אסנת רובוביץ ברכש.